وظیفه من در حل مسایل و مشکلات خانواده همسرم


سؤال :

وظیفه من در حل مسایل و مشکلات خانواده همسرم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم به هیچ عنوان در مسایل و مشکلات خانواده همسرت ، ورود نکن ، حتی اگر از تو نظری خواستند و طلب موضعی کردند وارد نشو. تنها کمکی که می توانی بکنی این است که بگویی : من خیلی دوست داشتم مسایل خانواده شما برطرف می شد و یک رابطه خوب و مناسبی بین تان می بود و بگو : توصیه ام این است که با مراجعه به مشاوری مجرب و طرح مسایلتان از او برای اصلاح این وضعیت استفاده کنید و تاکید کن : من در ارتباط با مسایل شما به خودم اجازه هیچ دخالتی نمی دهم و از اینکه موضعی در این میان بگیرم دوری می کنم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روش صحیح