توقع کمک مالی


سؤال :

سلام آقای دکتر من چند سوال از شما دارم. 1- باتوجه به اینکه ما موقتا در شرایط بسیار بد مالی قرار داریم وبا وجود مخفی کاری همسرم آیا من میتوانم از خانواده اش توقع کمک مالی داشته باشم؟؟(خانواده خودم وهمسرم هر دو وضع مناسبی دارند)2- همسرم نسبت به خانواده خودم توقع بیشتری دارد ولی از پدرش انتظاری ندارد مادرشوهرم اگر من به جای دخترش بودم اصلا این وضع را تحمل نمیکرد به دخترانشان که وضعیت خوبی دارند همه جوره کمک میکنن ولی به ما نه چه کنم این قضیه خیلی آزارم میدهد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما می توانی درخواست ( نه توقع ) از خانواده خودت برای کمک به زندگی تان داشته باشید و درخواست کمک از خانواده شوهر را بگذارید به عهده خودش

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روش صحیح