رابطه خانمم با پدر و مادرم و توهین با یک بحث کوچک


سؤال :

سلام آقای دکتر حبشی 21 سال از ازدواج من وهمسرم می گذرد ولی هر هفته یک بحث کوچک توسط همسرم مطرح می شود و بلافاصله پای پدر و مادر من را وسط می کشد و در حالیکه با صدای بلند داد می کشد به آنها توهین می کند و در نهایت با تهدید به جدا شدن از من و توهین هایی به مراتب زشت تر به خود من داد کشیدن را به پایان می برد. تمام این مدت من بی پاسخ سکوت اختیار می کنم تا سریع تر تمامش کند اگر چه مقابله یا طرفداری هر چه که باشد نتیجه ای جز توهین و داد بیشتر ندارد.من تقریبا ارتباطم با پدر و مادر و برادرانم را قطع کرده ام تا کمتر توهین بشنوم ولی به نظر این مشکل تمامی ندارد. لطفا راه نمایی بفرمایید.سپاس


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای دفاع از خانواده تان ، باید ببینید آنچه باعث این رنجش و فاصله همسرتان شده است چیست بعد از شناسایی این مسئله ، اگر رنجشهای ایشان درست و واقعی باشد ، لازم است شما اصلاح رفتار انجام دهید و اگر غیر واقعی بنظرتان می رسد ، بخواهید ایراداتش را نزد مشاوری مجرب مطرح کند علاوه بر این لازم است شما مدیریت روابط والدین زوجین را هم یاد بگیرید که می توانید درسهای مرا با همین عنوان از فایل زوجین تهیه کنید و ببینید و با اصول مرتبط با این مدیریت آشنا شوید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روش صحیح