ماندن در منزل پدری بدون همسر


سؤال :

سلام آقای دکتر من در شهری دور از خانواده ام زندگی میکنم( 700 کیلومتر) و با توجه به شغل همسرم امکان رفت و آمد زیادی ندارم. حال سوال من این است آیا میتوانم گاهی اوقات به مدت دو هفته ( یا کمتر و بیشتر) بدون همسرم در منزل پدری بمانم؟ خصوصا این که ما در شهر پدری همسر زندگی میکنیم و من دغدغه حضور همسر در منزل پدری را در ایام غیبت خودم دارم(علت این دغدغه اینست که مادر همسر متاسفانه گاهی اوقات به صحبت کردن در خصوص مسایل خانوادگی ما در نزد همسرم و یا در نزد باقی فرزندانشان دارند)


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم فاصله های طولانی زن و مرد از یکدیگر به هر دلیلی که باشد ، درست نیست . هم در تحکیم و تقویت زندگی مشترک می تواند خلل ایجاد کند ، هم موجب محرومیت زن و مرد از تامین های مختلف در زمین های عاطفی ، حسی ، رفتاری ، وحتی جنسی می شود که خودش ایجاد کننده مشکل است . و هم آن حس تعهد و مسئولیت را نسبت به یکدیگر سست می کند دیدار والدین هم نیازی به این مدت طولانی ندارد و بجای طولانی ماندن در یک نوبت حضور ، فاصله های معاشرت را کم کنید و زود به زود به این دیدار ها برسید . و الزاما نیازی نیست برای دیدار شما بروید ، می توانند والدینتان بیایند که موجب مسرت آنها هم می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دوری از همسر