سوتفاهم های بین خانواده ها


سؤال :

سوتفاهم های بین خانواده ها


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم عامل همه مسایل شما هستی . شما که محل زندگی کردنت را غلط انتخاب کرده ای و خبر نداری که چه رنج عظیمی را با این کار در همسر و مادرت ایجاد کرده ای . فوری و با هر زحمتی که هست از خانه پدری بیرون بیا و در جای جداگانه ای زندگی کن این یک اصل لازم و ضروری ست .

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#منزل پدر