ترک خانه پدرشوهر و ترس از آبروی ایشان


سؤال :

باسلام وخسته نباشیداقای دکترماچه طوررفتنمان رابه پدرشوهرم بگوییم درصورتی که میدانیم مخالف رفتن ماست وهم اینکه پدرشوهرم به ماکمک مالی نمیکندازابرویش میترسدوگرنه بارفتن مخالفتی نداردشوهرمن هم فقط میگویدبهار میرویم ومن هم یک روزلشستن درمنزل پدرشوهرم برایم بسسسییارسخت است چون خیلی درفکروناراحتم کمک کنیدطوری رفتارکنم تاهرچه زودتربرویم خیلی ممنون به امیدخدا.....


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مسئولیت رفتن از خانه پدری به دوش شوهر است نه شما یعنی باید والدینش این رفتن را درخواست و اصرار پسرشان بدانند نه تقاضای عروسشان با این نوع رفتار نه تنها مخالفت نخواهند کرد محروم هم نمی کنند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#منزل پدر