سکونت در کنار خانواده همسر و عدم رضایت شوهرم نسبت به تغییر


سؤال :

بله آقای دکتر قرار است که در همسایگی آن ها زندگی کنیم اگر خاطرتان باشد قبلا درخواست کردید که از همسرم بخواهم با شما تماس بگیرند تا با ایشان صحبت کنید که این روش درست نیست. خودشان می دانند که درست نیست چون در ازدواج دانشجویی از زبان مبارک شما شنیدند و دلایل شما را هم شنیدند اما می گویند پدر و مادر من با بقیه فرق دارند و خودم بهتر از دکتر حبشی می دانم چکار کنم!!!هر کاری کردم راضی نشد با شما تماس بگیرد.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر ایشان مصر به این کار است مقاومت نکنید شاید خودشان در آینده بطور عینی به این نتیجه برسند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#منزل پدر