چگونگی طرح ترک منزل پدر شوهر


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم من جوابی که شما به سوال قبلی ام(زندگی در آپارتمان مشترک) داده بودید با همسرم مطرح کردم. ایشان هم دیگر زیاد اصراری به زندگی در آن آپارتمان ندارد و میگوید با توجه به نمونه هایی که از اختلافات اطرافیان در این مورد دیدیم، بهتر است جدا زندگی کنیم. فقط موضوع را چگونه به مادر و پدر همسرم بگوییم؟ چون قطعا آنها از تصمیم ما دلخور خواهند شد.همسرم میگوید که بگوییم با مشاور مشورت کرده ایم و او این را گفته است. به نظر شما چطور مطرح کنیم که یک اختلاف دیگر پدید نیاید؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اولا آفرین به همسرت که آدم معقول و متینی ست و اهل ملاحظه و توجه است ثانیا در این امر باید شما کاملا مبرا باشی و مسئولیت این تغییر مکان را مرد به عهده بگیرد . حتی برای پرهیز از هر ذهنیت منفی والدینش به عروسشان ، خوب است شما مدعی موافقت به ادامه زندگی با والدینش باشی و مرد مصر به جداشدن عموما والدین چون به فرزند خودشان اشکالی نمی کنند و اگر بکنند رنجش چندانی به فرزند وارد نمی شود ، پس از مدتی به وضعیت جدید عادت کرده می پذیرند مسئله مهم این است که پس از جدایی ، میزان سرکشی و رسیدگی و عاطفه بخشی مرد به خانواده اش و میزان ابراز محبت و عنایت عروس و احترام و عزت وی به خانواده مرد ، باید دو چندان شود که این جدایی فقط در موضوع محل اسکان نمود پیدا کند نه رابطه و عاطفه و اعتنا و ادب و رسیدگی و مثل اینها

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#منزل پدر