محل انتخاب مسکن


سؤال :

با عرض سلام آقای دکتر از نظر شما در دوران عقد که قرار است محل زندگی و مسکن انتخاب شود ، نظر مرد ارجحیت دارد یا زن؟ از نظر شما بهتر است به پدر و مادر دختر نزدیک باشند یا پسر؟ و زن در این مورد باید تابع نظر شوهر باشد یا خیر؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه مهم است این است که در یک ساختمان در کنار والدین مرد ( و نیز والدین زن ) نباشد . دوری و نزدیکی به یکی از والدین زن یا مرد فاقد ارزش ذاتی ست . و می تواند بر حسب وضعیت والدین زن یا مرد به سرکشی و حمایت ، تصمیم گیری شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#منزل پدر