وجوب پرداخت مهریه


سؤال :

با سلام ایا مهریه جزء حقوق مرد حساب میشود و میتواند در مقدار ان و یا عندامطالبه یا عندالاستطاعه بودن آن نظری دهد و یا هرگونه مقدار و نوع پرداختی که پدر و یا خانواده عروس لحاظ کردند بلاجبار باید قبول نماید.با تشکر از شما


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مهریه تعهد قطعی مرد به زن است و پرداخت آن در صورت مطالبه زن واجب قطعی ست لذا مرد باید در کمال اختیار و انتخاب آن را بپذیرد هیچ اجباری قابل پذیرش نیست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تغییرات مهریه