عدم هدیه یک شاخه گل در یک سال عقدم


سؤال :

باسلام واحترام.اول لازم میدونم بگم که من شوهرم روبی نهایت دوست دارم مشکل من زیاد بزرگ نیسث اما میخوام حل بشه که باعث مشکلات بزرگتری نشم.شوهرمن ازخانواده ای هست که دربعضی مواردبامن متفاوته.مثلاایشون چندسال قبل ازازدواج بامن قراربه ازدواج بادختردیگری داشتندوبه دلایلی منتفی شده اماحالاسبدگلی راکه برای خواستگاری ازان دختریرده بودندرابه عنوان کادوبرای تولدمناورده اندوحتی قبول نمیکنن که کارشون اشتباه بوده. یک سال ازعقدمن میگذردوحتی یک شاخه گل برای من نخریده واین کار رابیهوده میدونن وهمیشه کادوهایی که برای من میخرن درمناسبت هاست.درابراز علاقه مشکل داردو... من چطور رفتارکنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما دختر حساس و زودرنجی هستی و بجای شناخت مسایل ، با قضاوت های ناشی از حس دخترانه خودت به تحلیل می پردازی و برای همین همه انتظارات و برداشت هایت بی مورد و غلط است مثلا مرد در آوردن دسته گل قبلی ، فقط منظورش استفاده از چیزی ست که دور انداختن آن اسراف است و چون تو حس می کنی این یعنی هنوز در فکر اوست برداشت بشدت غلطی ست بسته آموزشی مرا با عنوان " مدیریت روابط در خانواده " ببین تا بدانی چطور باید با مرد رفتار کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسائل دوران عقد