لزوم معاینه پرده بکارت قبل از مراسم عروسی؟


سؤال :

سلام اقای دکتر من چند ماهی است که عقد کردم به نظر شما لازم است که قبل از مراسم عروسی برای تشخیص و نوع پرده بکارتم به دکتر مراجعه کنم و گواهی سلامت بگیرم ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خیر اگر سابقه ای از آسیب به پرده بکارت یا رفتارهایی شبیه آن نداشته اید هیچ لزومی ندارد اگر مرد بررسی را درخواست کرد اشکالی ندارد انجام دهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#بکارت