تهمت و شک شوهرم و کلافه کردن


سؤال :

سلام.من عقد هستم.شوهرم آدمی است که به راحتی به من فحش میدهد و تهمت میزند و شکاک است و هر چند ماه یکبار با خانواده ام سر موضوعات مختلف بحث کرده است.بعد این بحث ها چند ماهی خوب است و دوباره شروع میکند.ما همدیگر را خیلی دوست داریم.دیگه خسته شدم .بنظ شما ما ب درد هم میخوریم؟یا طلاق بگیریم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای این قهر و فاصله هایی که هیچ چیز را حل نمی کند ، برای ایشان به نرمی و با عاطفه توضیح بده که چه چیزهایی نگرانت می کند و احتیاج داری که قبل از عروسی برای احساس آرامش و اطمینان قلبی به مشاوری امین برای زندگی تان مراجعه کنید در مشاوره ای که رفتید از مشاور بخواه که وی را از نظر وضعیت پرخاشگری و بددلی ارزیابی کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سوء ظن