بزرگتر بودن دختر از پسر


سؤال :

با سلام اگر پسر برای ازدواج با دختری ازدواج کند که 1 سال از او بزرگتر باشد برایشان مشکلی ایجاد نمیشود ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به رعایت مسایل زیر این ازدواج منعی ندارد : 1 - پسر از سر شناخت و تدبیر و مشورت و تشخیص عاقلانه به این انتخاب رسیده باشد نه احساس های زودگذر جوانی و تحت تاثیر برخی موثرهای جسمی و عاطفی 2 - از نتایج این مسئله آگاه باشد ( منظور نشانه های جسمی زن و مسایلی مثل یائسگی در زنان است ) 3 - خانواده هردو طرف با رضایت ،خشنودی و مقبولیت به این ازدواج نگاه بکنند و هیچ مخالفتی نداشته باشند (بویژه خانواده پسر) 4 - دختر و پسر مهارت اداره چنین انتخابی را داشته باشند ( مثلا پسر نخواهد با کوبیدن دختر بزرگی اش را و دختر با تحقیر پسر بزرگی اش را نشان بدهد)

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اختلاف سنی