تغییر رفتار پس از ازدواج و تمسخر خانواده


سؤال :

سلام من قبل از ازدواج فردی بسیار شوخ طبع (اکثر اوقات به صورت افراطی و خارج از شخصیت یک فرد در سن خودم) بودم و به نوعی بمب خنده خانواده ام بودم هرچند این رفتارم به دلیل تنهاییم بود و واقعا از این کارهایم راضی نبودم و فقط برای شاد کردن محیط اطرافم آن کارها را انجام می دادم. اکنون با کمال رضایت و خوشحالی همسری دارم که شخصیت سنگین و با وقاری دارد و از من نیز چنین رفتاری رو انتظار داره و من هم به این رو قبول کرده ام و رفتارم نسبت به قبل کاملا عوض شده ولی بعد 10 ماه از ازدواجم همیشه خانواده ام با زخم زبان زدن به همسرم او را به ستوه آورده اند و از من توقع دارند که مثل قبل رفتار کنم ولی چندین بار برایشان توضیح داده ام که دیگر نمی توانم مثل قبل باشم ولی با این حال دست از کنایه هایشان بر نمی دارند و گاه و بی گاه در حضور همسرم با گفتن اینکه من (فرزندشان) تا قبل ازدواج خیلی خوش اخلاق و خنده رو بودم ولی الان افسرده ام همسرم را آزار می دهند.واقعا همسرم بیش از این توانایی تحمل کنایه هایشان را ندارد.با توجه به اینکه من عقد کرده هستم مرا در مشکلم یاری کنید.البته باید بگم اصلا من در حضور خانوادم ساکت و افسرده نیسم فقط مثل قبل شوخی های آنچنانی نمی کنم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برخورد خانواده شما غلط و از روی حساسیت های زشت محقرانه است شما مترسک نیستی که دیگران بخواهند از رشد شما جلوگیری کنند اگر به ایرادهایشان ادامه دادند مناسب است از رفت و آمد تا اصلاح برخوردشان بکاهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#خنده
#شوخی