اختلاف سنی


سؤال :

با سلام واحترام آقای دکتر سن 22 برای دختر و سن 29 برای پسر نشان دهنده تناسب سنی بین طرفین هست ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بدان که داری با مردی ازدواج می کنی که نشانه های رفتاری اش در بیان عواطف و احساساتش به سمت ساختار زندگی پیش رفته است . اگر با درک روشنی از ماهیت سنی مرد عمل بکنی ، مانعی نیست که با این مشخصه سنی ازدواج کنی و چه بسا برایت محاسنی هم دارد . محاسنی مثل تنظیم زودتر و بهتر ساختار زندگی ات

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اختلاف سنی