عدم علاقه به خاطر کم بودن نشاط در دوران نامزدی


سؤال :

با سلام در آن زمان هم همین احساسات متغیر را داشتم. گاهی صحبت ها و نطرات ایشان مرا جذب می کرد گاهی نیز در ملاقات های حضوری احساس کسالت و خستگی می کردم. دقیقا بعد از اولین دیدار در توضیحاتی که به خانواده ام دادم عنوان کردم ایشان بسیار انسان خوبی هستند اما هیچ هیجانی را به من منتقل نمی کنند. در کل نتوانستم دلیل قانع کننده ای برای خودم برای پاسخ منفی دادن به ایشان پیدا کنم. ایشان از نظر سطح تحصیلات، مسایل فرهنگی و اعتقادی و فرهنگ خانوادگی کفویت لازم را با بنده دارند اما فکر می کنم من با نشاط تر از ایشان هستم هر چند که ایشان به شدت اهل مسافرت و تفریح هستند اما نمی دانم چرا باز هم فکر میکنم نشاط ایشان کم است شاید به دلیل آرامش رفتاری ایشان باشد.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با این توضیحی که داده ای ، شما اشکال داری و برداشتت از نشاط ، غلط است آن مردانی که شما آنها را مردان پرجاذبه و دلپسند حساب می کنید ، خبیثان بی تعهدی هستند که زنانشان از این شرارت کشنده شان در عذابند و من دارم هزار هزارش را در مراجعاتم می بینم قدر مردت را بدان و فکر کجت را اصلاح کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسائل دوران عقد
#نشاط