انتظار خانواده ها برای همراهیشان در مهمانی ها


سؤال :

سلام. خسته نباشید آقای دکتر. بنده خانمی در دوران عقد هستم. مشکلی که دارم این است که وقتی خانواده های دو طرفمان به مهمانی یا مجلسی می روند انتظار دارند که حتما ما هم همراهشان باشیم و این مورد سبب بی برنامگی و سر درگمی من و همسرم می شود. توجیهشان هم این است که هنوز در دوران عقد هستید. من در این شرایط باید چه واکنشی داشته باشم و چه کاری درست تر است؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این نوع موارد می تواند با گفتگوی بین زن و مرد و بررسی اهمیت شرکت یا عدم شرکت در یک رفتار ، تصمیم گیری شود آنچه مهم است این است که مرد یا زن کاری را تحت درخواست دیگران نکنند که موجب رنجش همسر شود اما ایرادی ندارد که اگر همراهی زن و مرد در رفتاری ممکن نیست ، با ارزیابی نظر همسر و جلب رضایت و امنیت وی ، تنهایی عمل کنند مثلا ممکن است مردی نتواند با همسرش به سفر برود و خانواده دختر تصمیم به سفر دارند ، دختر می تواند با طرح مسئله با شوهرش و ارزیابی احساس و نظر همسرش ، با کسب اجازه و جلب موافقت وی ، در غیاب همسرش به سفر با خانواده برود همین طور است در مواردی که زن امکان همراهی با شوهرش را ندارد و مرد باید تنها برود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#معاشرت خانوادگی
#سفر
#میهمانی