ترجیح نظر پدر مادر یا شوهر در دوران عقد؟


سؤال :

سلام. به نظر شما در دوران عقد که کاملا مستقل از خانواده پدری نشده ای ،در مواردی که بین نظرپدر و مادر با شوهرت اختلاف وجود دارد چه باید بکنی؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در تمام موارد شوهر بر پدر مقدم است یعنی پدر خوب شوهر و نظر وی را مقدم می کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#معاشرت خانوادگی