شوهرم با من حرف نمي زند


سؤال :

شوهرم با من حرف نمي زند ولي از من حرف مي زند نزد غريبه و آشنا و فاميل من از کسي خبر ندارم ولي اطرافيانش همه از جزييات زندگي من خبر دارند محرم نامحرم هم سرش نمي شود در اين ناامني چه کنم؟


جواب :

پاسخ: خوشحاليم بار ديگر شما مخاطب ما هستيد اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم.هر چند سوال شما واضح است اما مشخص نکرديد منظور شما از اينکه همسرتان با شما صحبت نمي کنند چيست ؟علت آن چه بوده؟ از چه زماني اين رفتار را دارند؟ چند سال است که از ازدواج شما مي گذارد؟و...اما براي اينکه موضوع هم براي خودتان بيشتر روشن شود در يک فضاي آرام اين سوالات را براي خود مرور نموده و جوابي مناسب براي آنها پيدا نماييد. 1- شما چقدر با همسرتان صحبت مي کنيد؟ 2- چرا از شما با ديگران گفتگو مي کند؟ 3- آيا علت سکوت همسرتان را مي دانيد؟ 4- آيا ديگران هم همين برداشت را دارند يا آنها ادعا دارند که همسرتان با شما اين برخورد را ندارد؟ 5-آيا توقع شما زياده از حد نيست؟ 6- آيا گفتارها و درخواستهاي شما عامل سکوت نبوده است؟ 7-آيا واقعا اين احساس را داريد يا خودخواهي و همه چيز خواهي باعث بروز اين احساس در شما شده است؟ 8- ايا نداشتن مهارت گوش دادن باعث نشده ايشان صحبت نکنند؟ 9- چه رفتاري براي جلب توجه همسرتان انجام داده ايد؟ 10- چقدر حاضريد تغيير رفتار داده تا محبت همسرتان را جلب نمايد؟ 11- چرا اين فضا را نا امني مي دانيد؟ و سوالات زيادي که پيدا نمودن جوابي براي آنها به شما کمک مي نمايد تا وضعيت موجود را بيشتر درک نموده و اگر در ارزيابي اين وضعيت دچار اشتباه شده ايد بتوانيد واقعيت را بهتر درک نمايد. اما براي تغيير وضعيت موجود و حرکت بسمت وضعيت مطلوب لازم است تا شما مديريت رابطه و موضوعات را در زندگي و خانه بعهده بگيريد. منظور از مديريت يعني نحوه ارتباط خود با همسرتان را به بهترين وضع انجام دهيد و بر روي افکار و رفتار خود کنترل داشته باشيد.در کنار اين کنترل خود لازم است تا بعضي از راهکارهاي ايجاد محبت و عاطفه را در زندگي خود عملي سازيد تا بار عاطفي زندگي خود را تامين نماييد.مسئله مطرح شده داراي دو زاويه است گاهي شما بايد شنونده خوبي باشيد و گاهي بايد شروع کننده خوبي باشيد.در اينجا اين موضوع را از دو زاويه و دو مهارت بررسي مي نماييم. زاويه اول :همسرتان شروع کننده ارتباط و شما بعنوان شنونده گاهي اجازه مي دهيم تا مخاطب آغاز نمايد و ما در ابتدا بعنوان شنونده باشيم در اينجا نياز است تا مهارت گوش کردن پويا و فعال را بدانيم و بکار ببنديم.گوش دادن مهمترين مهارت ارتباطي است كه مي تواند صميميت را به وجود آورد و آن را حفظ نمايد. وقتي خوب گوش مي دهيد همسرتان را بهتر درك مي كنيد ، با او هماهنگ مي شويد ، از روابط خود بيشتر لذت مي بريد و بي آن كه مجبور به ذهن خواني باشيد مي فهميد كه همسرتان چرا چنين مي گويد و چنين مي كند. و با چشمان همسرتان به مسائل نگاه مي كنيد. در ضمن گوش دادن ، نشانگر مهر و محبت شما نسبت به همسرتان است. گوش دادن مؤثر صرفاً به سكوت كردن و شنيدن حرف هاي همسر خلاصه نمي شود . گوش دادن واقعي به قصد و نيت شما بستگي دارد. اگر نيت شما فهميدن، لذت بردن، آموختن و يا كمك كردن به همسرتان است ، در اين صورت به واقع گوش مي دهيد. وقتي همسرتان موضوع مهمي را با شما در ميان مي گذارد بايد به زبان خود و به طور خلاصه ، درك و برداشت خود را از گفته هاي او بيان كنيد. اين مهم ترين بخش خوب گوش دادن است . خلاصه كردن حرف هاي طرف صحبت به زبان خود معمولاً به شفاف شدن منظور گوينده و درك مطلب منتهي مي شود. بعد از خلاصه كردن مطلب و طرح سؤال به منظور روشن نمودن هر چه بيشتر موضوع ، نوبت به باز خورد مي رسد. به عبارت ديگر واكنش خودتان را نشان مي دهيد . در اين مرحله بايد بي آن كه داوري كنيد ، به آرامي افكار ، انديشه ، احساسات ، نقطه نظرها و خواسته هاي خود و موارد ديگر را مطرح سازيد . برداشت دروني خود را با همسرتان در ميان بگذاريد. بايد مراقب باشيد تا اسير موانع سر راه ارتباط مؤثر نشويد. بازخورد شما سه عمل مهم انجام مي دهد . اول:آنکه وقتي برداشت خود را با همسرتان در ميان مي گذاريد، درستي آن را محك مي زنيد . در اين زمان اگر برداشت شما از حرف او اشتباه باشد در مقام اصلاح حرف شما برمي آيد. دوم، بازخورد به همسر شما كمك مي كند تا در زمينه درستي و تأثير ارتباط خود اطلاعاتي به دست آورد. سوم، همسرشما با برداشت هاي جديد شما آشنا مي شود. حالا جاي خود را با همسرتان تغيير دهيد. كسي كه تاكنون حرف مي زده ، تبديل به شنونده مي شود و شنونده قبلي حالا حرف مي زند. اين برنامه آن قدر ادامه پيدا مي كند تا مطلب به خوبي ايراد و درك شود .شما مي توانيد اين مهارت را ادامه دهيد و در لابلاي صحبتها موضوعات و نيازهاي خود را مطرح نماييد.اما لازم است توجه نماييد اگر هميشه شروع کننده همسرتان باشد ممکن است به ارتباط شما اسيب برساند لذا لازم است تا با مهارت ديگري شما آشنا شويد و شما هم بعنوان شروع کننده يک ارتباط را برقرار نماييد. مهارت دوم: شما بعنوان آغاز کننده و همسرتان بعنوان شنونده شما زماني مي توانيد يک ارتباط صحيح و مؤثر و مفيد داشته باشيد که طرف خود را در ارتباط بشناسيد. يعني تمام آن چه را در مورد خود مي دانيد، در مورد مخاطب خود نيز بدانيد. البته روشن است که آگاهي من در مورد خودم همواره بيش از ديگران است. و هيچ گاه نمي توان ديگري را آن گونه که خود را مي شناسيم، بشناسيم. اما ترديدي نيست که هر اندازه آگاهي ما از مخاطب بيشتر باشد، همان اندازه در برقراري يک ارتباط کامل موفق خواهيم بود. کسي که مي داند علايق مخاطبش چيست و سليقه او براي شوخي کردن تا چه اندازه است، هيچ گاه دست به عملي نمي زند که رنجش او را به دنبال داشته باشد و يا با انتخاب يک لباس دست به عملي نمي زند که رنجش او را به دنبال داشته باشد و يا با انتخاب يک لباس مناسب که در آن رنگ مورد علاقه مخاطب به کار رفته، او را شيفته مي کند. حديث معروف «کَلِّم النَّاسَ عَلي قَدرِ عُقوِلِهم»؛ با مردم به ميزان درک شان سخن بگو، نشان از اين است که در نظر گرفتن ميزان درک و قدرت فهم مخاطب شرطي اساسي براي ايجاد ارتباط و ارسال پيام ارتباطي است. فهم اين که ديگران چگونه مي فهمند کمک شاياني در تبادل اطلاعات ميان ما و طرف ارتباطي خواهد نمود.و يا حديث پيامبر اکرم(ص) که مي فرمود: خوبي کردن به ديگران به ميزان معرفت آنان بستگي دارد: «اَلمَعروفُ بِقَدرِ المَعرِفَةِ»(،مجمع البحرين، ج 4، ص 122.) دليل روشني است بر اين که آزمودن ميزان شناخت و معرفت مخاطب حتي در خوبي کردن به او، از جمله معيارهاست. چرا که اگر مخاطب سلام شما را دشنام بفهمد و دوستي شما را به دشمني تعبير کند، تلاش مثبت شما نتيجه معکوس خواهد داد، لذا پيش از هر چيز بايد فهم او را تصحيح کنيد و انديشه او را اصلاح نماييد و پس از آن به اصلاح رفتار و گفتارش اقدام نماييد. نکته مهم :نقش رواني و عاطفي كلمات در ارتباط بين دو انسان،واژه ها و كلمات گاهي نقش سازنده يا مخرب دارند.بعضي از كلمات روح انساني را خراش مي دهند و موجب شيارها و زخمهايي در دل انسان مي گردند.اين زخمها گاهي كاري تر از زخم شمشير و ماندگار تر از آن است و همواره مثل خوره روح آدمي را مي خوردو منجر به بيماريهاي عميق رواني مي گردد.كلمات و جملات نا سالم موجب ارتباط نا سالم و كلمات خوب و شاد موجب ارتباط سالم مي گردد.گاهي كلمات ناسالم بطور ناخود آگاه در گفتار متداول والدين،پيامهاي نامناسب و پيامد هاي مخربي به بار خواهد آورد و سبب تضعيف و تحقير شخصيت و آزرده شدن روح يكديگر مي گردد.اظهار نظرها و كلمات نا هنجاري كه در برخوردهاي ارتباطي روزانه والدين رد و بدل مي شود عزت نفس آنان را جريحه دار مي سازد و تهديدي براي ارتباط سالم خود و فرزندانشان خواهد بود. مشكل عمدة ما اين است كه از مهارتهاي ارتباطي سالم بي بهره ايم.بيشتر اعضاي خانواده ها در جامعة ما اكثراً انسانهاي مؤمن،متدين و وفادار به يكديگرند؛ولي متأسفانه در ايجاد ارتباطي سالم و شاد با هم،بخصوص از زماني كه صاحب فرزند مي شوند،بي بهره اند. اختلالات ارتباطي بين زن و شوهردر ساير اعضاي شبكه ارتباطي سرايت كرده و آثار تخريبي در روابط فرزندان با ساير افراد خانواده و اجتماع به جاي مي گذارد.ما به ظاهر ارتباط خود را به وسيلة كلمات و جملات اظهار مي داريم و گفتن كلمات و رد و بدل كردن جملات را به طور روزمره امري ساده و طبيعي مي انگاريم و خيلي راحت واژه ها را پشت سر هم از دهان خارج مي كنيم و توجهي نداريم كه اين كلمات ،چه تأثير هيجان انگيزي ـ هر چند ظاهراً نا محسوس ـ در روح و روان ديگران بجاي خواهد گذاشت.همين سخنان روز مره است كه رابطة بين زن و شوهر را تيره و تار ويا صميمي و شاد مي كند،در هر صورت ،ما موقعي شاد،سرحال و سعادتمنديم كه بتوانيم ارتباطي سالم و صحيح برقرار كنيم و از اين ارتباط ،هم خداوند راضي باشد و هم ما لذت ببريم.خداوند زبان را وسيله اي براي كلمات طيب و طاهر،كه موجب تخليه احساسات،كاهش دشواريها،تعالي روح و رستگاري انسان مي گردد،قرار داده است.كامات را نبايد ساده فرض كرد ،اينها جزء عمل انسان هستند كه درباره آنها انسان مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهد گرفت ما وقتي بايد خود را ارزيابي كنيم و در كسب ارتباطي سالم موفق بدانيم كه دچار خشم مي شويم:با كساني كه از دست شما عصباني و خشمگين هستيد چگونه سخن مي گوييد؟يا مواقعي كه انتقادي به شما وارد مي سازند ،چگونه برخورد مي كنيد؟وقتي همسرتان به سخنان شما گوش نمي دهد چه مي گوييد و چه مي كنيد؟وقتي كه شما زير بار فشار اقتصادي قرار گرفته ايد و يا غم و اندوه و رنجش خاطري براي شما فراهم شده است چه عكس العملي نشان مي دهيد و چه مي گوييد؟در حالي كه خسته و كوفته و با فشار روحي كه بر شما وارد آمده است از سر كار،به منزل بر مي گرديد و با مشكلات غير مترقبه در خانه مواجه مي شويد،چه مي كنيد و چه مي گوييد؟اگر ما بتوانيم در اين گونه مواقع،بر اسب سركش غضب افسار بزنيم و خود را كنترل و يا حداقل سكوت كنيم و يا كلماتي به زبان بياوريم كه احساسات طرف مقابل را جريحه دارنكند و ا زبار عاطفي منفي برخوردار نباشد،مي توان گفت كه موفق بوده ايم و توانسته ايم به گونه اي احترام متقابل را حفظ كرده و در واقع ا ز ارتباط سالمي برخوردار باشيم.در حقيقت،همين ارتباط خوب و سازنده است كه موجب رضايت خداوند متعال،لذت بخشي به زندگي،رشد و تعالي روح و افزايش درجه تقوا در ما و همسرمان خواهد شد.كم اند كساني كه در چنين مواقعي ،با صميميت و گشاده رويي با كلماتي محبت آميز برخوردي شرافتمندانه و كريمانه داشته باشند بيشتر زوجها در چنين مواقعي از برقراري ارتباط سالم غفلت دارند و همين غفلت،كم كم موجب شكاف عميقي در شبكه ارتباطي خانواده گرديده و در نتيجه،سبب اختلاف و ناهنجاريهاي رواني و عصبي ساير اعضاي خانواده خواهد شد. گاه اتفاق مي افتد كه زوجها بر سر يك مسأله كوچك و پيش پا افتاده اي جر و بحث فراواني مي كنند و سخناني رد و بدل مي گردد كه قلبها را مي آزارد و موجب جريحه دار شدن شخصيت طرفين و ايجاد نوعي رنجش عاطفي،تعارض و اختلاف خواهد بود.تشديد اين عوامل ،موجب شدت بحران در سيستم ارتباطي كودكان با يكديگر و ساير اعضاي خانواده خواهد شد و اين اختلالات به صورت رفتار هاي نا بهنجار،در محيط خانه و مدرسه ظاهر مي گردد.اغلب پر خاشگريها،افسردگيها،كمروييها ،خود آزاريها،ديگر آزاريها،انزوا طلبيها،كم رغبتي به تحصيل،بي دقتي و بي علاقگي همه ناشي از اختلالاتي است كه در شبكه ارتباطي خانواده به وجود آمده است. نکات پاياني: 1 . با مطالعه كتب مربوط به انتخاب همسر، آيين همسردارى، چگونگى ايجاد ارتباط با ديگران و نيز شركت در جلسه‏هاى آموزش خانواده دانش و مهارت خود را در اين زمينه افزايش دهيد . 2. با همدلى، همفكرى، همكارى و مشورت با يكديگر درباره مسائل مختلف ميان اعضاى خانواده روابط سالم پديد آوريد . 3. هر يك از زوجين ديگرى را نزديك‏ترين و محرم‏ترين فرد بداند و او را نيمه تن، حامى و پشتيبان خود تلقى كند . 4. با يادگيرى مهارت‏هاى ارتباطى نظير فعالانه به حرف‏هاى يكديگر گوش كردن، احترام به نظرها و عقايد يكديگر و تشريك مساعى و مشورت كردن روابط خود را بهبود بخشيد . 5. بكوشيد، باايجاد كانونى گرم و صميمى، تمام اعضاى خانواده به ويژه زن و شوهر مسؤوليت رسيدن به تفاهم را پذيرا شوند . تا كه از جانب معشوق نباشد كششى كوشش عاشق بيچاره به جايى نرسد 6. هنگام اختلاف نظر يا سوء تفاهم، به جاى سرزنش كردن يكديگر يا تفسير نادرست، به شناسايى مساله و يافتن راه حل آن بپردازيد و در صورت لزوم كمك و مشاوره افراد با تجربه و متخصص را جلب كنيد . 7. براى رسيدن به ا منيت روانى وعاطفى در روابط زناشويى داشتن صداقت، پذيرش، سعه صدر، انصاف و اعتماد متقابل را اصل اول قرار دهيد . 8. در صورت به وجود آمدن هر گونه سوء تفاهم و سوء برداشت، در نخستين فرصت ممكن به حل و فصل آن بپردازيد تا به فرآيندى مخرب و پيشرونده تبديل نشود . 9. به هر طريق ممكن رفتارهاى مطلوب همسرتان را مورد توجه و تاييد قرار دهيد; به گونه‏اى كه همسرتان بفهمد برايش ارزش قائل هستيد . 10. تشويق و تاييد و بيان نكات مثبت‏به طور آشكار يا در جمع باشد و تذكر نكات منفى و انتقاد به طور محرمانه و در تنهايى صورت گيرد . 11. براى خصوصيات و نيازمندى‏هاى يكديگر ارزش قائل شويد و در روابط كلامى، عاطفى، اقدام‏ها و تصميم‏گيرى‏ها به افكار و خواسته‏هاى همسرتان توجه كنيد . 12. اگر رفتار خاصى براى شما مبهم است، ساده‏ترين راه اين است كه از همسرتان هدف و علت آن رفتار را بپرسيد و با روش مسالمت‏آميز، صميمانه و خوش بينانه موضوع را روشن كنيد . 13. خشونت همسرتان را با خشونت پاسخ ندهيد . خشونت را با سكوت پاسخ گوييد و در موقعيتى مناسب درباره مساله مورد نظر به بحث و گفت و گو بپردازيد . 14. بكوشيد در سراسر زندگى، به خصوص در روابط بين خود و همسرتان، به جاى هر گونه پيش‏داورى يا مشاهده اشكالات و ضعف‏ها نقاط مثبت و قوت را ببينيد; به عبارت ديگر، به جاى توجه به نيمه خالى ليوان به نيمه پر آن توجه كنيد . 15. سعى كنيد در برنامه ريزى براى فعاليت‏هاى اجتماعى، اوقات فراغت، ديد و بازديدهاى خانوادگى و نظاير آن به مشورت كردن با يكديگر بپردازيد و از يك جانبه نگرى بپرهيزيد . 16. در هر فرصتى كه پيش مى‏آيد، با همسر‏تان ارتباط كلامى و عاطفى برقرار كنيد . شايان ذكر است زن‏ها از صحبت كردن با همسرشان بيش‏تر لذت مى‏برند . بنابراين، مردان بايد فعالانه به سخنان همسرانشان گوش كنند و واكنش مناسب نشان دهند . 17. اگر هر يك از زوجين در شرايط خاصى نمى‏تواند به سخنان همسرش گوش كند، بايد صادقانه و صميمانه اين موضوع را به وى انتقال دهد، و تقاضا كند صحبت كردن درباره آن موضوع را به فرصتى ديگر واگذارد . 18. هر از چند گاهى زوجين در فضايى محرمانه، محبت‏آميز و صميمانه به ارزيابى رفتار و روابط يكديگر بپردازند و از يكديگر بپرسند، چه بايد كرد تا روابطمان بهتر و بانشاطتر شود؟ 19. هميشه، در رويارويى با مسائل و مشكلات خانوادگى، خود را در وضعيت طرف مقابل قرار دهيد و با قبول مسؤوليت‏خود و شناخت انتظارات متقابل به حل و فصل اختلافات روى آوريد . 20. در روز يا در هفته زمان مشخصى را براى گفت و گو درباره مسائل و مشكلات و به اصطلاح درد دل كردن با همسرتان اختصاص دهيد . 21. از داشتن نگرش‏هاى آرمان گرايانه و شاعرانه در مساله ازدواج و روابط زناشويى و نيز انتظارات غير واقع بينانه اجتناب كنيد . 22. ارتباط زوجين بايد از هر گونه سوء ظن و حدس نادرست وغير واقع بينانه دور باشد . اگر موضوع و مساله‏اى ذهن يكى از زوجين را به خود مشغول كرده است، بايد آن را به صراحت و صادقانه مطرح كند و درستى و نادرستى اش را با همسرش مورد بررسى قرار دهد . 23. هر يك از زوجين بايد زمينه‏هاى بروز سوء تفاهم‏ها و سوء ظن‏ها را از بين ببرد و از رفتارهايى كه موجب بروز سوء تفاهم و سوء ظن مى‏شود، خوددارى كند . 24. هر يك از زوجين بايد بكوشد با روان‏شناسى همسرش آشنا شود تا بداند زن يا مرد به چه امورى بها مى‏دهد و نظام ارزشى‏اش چگونه است; براى مثال معمولا زن به وابسته بودن، كسب امنيت عاطفى و مورد حمايت واقع شدن اهميت مى‏دهد و مردان مى‏خواهند مستقل و خود مختار باشند و آزادى عمل را داراى ارزش مى‏دانند . 25. زن و شوهر از مسخره كردن يكديگر و گفتن سخنان طعنه‏آميز و دو پهلو جدا پرهيز كنند . 26. از رفتارهايى نظير متلك، تحقير، سرزنش و به رخ كشيدن يكديگر كه موجب افزايش مقاومت‏هاى روانى در طرف مقابل است، جدا بايد پرهيز شود . 27. در سراسر زندگى، از جمله در زندگى خانوادگى، بكوشيد به نقاط مثبت، موهبت و نعمت هايى كه در اختيار داريد بينديشيد نه به امورى كه در اختيار نداريد . 28. از خطاهاى يكديگر سريعا بگذريد و خطاهاى همديگر را تحمل كنيد . 29. بايادآورى برخى ايام مانند روز تولد، سالگرد ازدواج و نظاير آن و دادن هديه‏هايى هر چند كوچك (مثل يك شاخه گل) به طور نمادين يا سمبليك عشق و علاقه خود را به همسرتان اعلام كنيد . 30. خود را در برابر همسرتان آراسته و پاكيزه و جالب توجه نگه داريد از پريشانى و وضع نامرتب بپرهيزيد . 31. در انتخاب دوست و برقرارى روابط دوستانه و معاشرت‏هاى خانوادگى با زوج‏هاى ديگر دقت كنيد و اين امور را با توافق يكديگر انجام دهيد . 32. از هر گونه رفتارى كه به مرد سالارى يا زن سالارى مى‏انجامد، پرهيز كنيد . 33. خطاى يكديگر را در حضور ديگران، آشنايان، والدين يكديگر و . . . بازگو نكنيد . 34. هرگز همسرتان را با زن يا مرد ديگر مقايسه نكنيد . 35. از رفتارهاى مطلوب همسرتان تشكر كرده، او را تشويق كنيد و انگيزه تكرار آن رفتار را بيش‏تر سازيد . 36. از تصميم‏هاى نادرست و غير منطقى و كلى‏گويى‏هاى منفى و شكل‏گيرى افكار منفى درباره همسرتان شديدا پرهيز كنيد . 37. حتى‏المقدور به قول‏هايى كه به همسرتان داده‏ايد عمل كنيد تا به سلب اعتماد و احساس فريب خوردگى نينجامد . 38. از نسبت دادن القاب و زدن برچسب‏هاى ناگوار و نامطلوب مانند بدقول، زرنگ، شلخته، كله‏شق، يك دنده، لجباز و خودخواه به يكديگر پرهيز كنيد . 39. در مواردى كه غمگينى و افسردگى و يا عصبانيت زن يا شوهر شدت مى‏يابد و احتمال اختلال در كار سيستم عصبى يا غدد درون‏ريز به ويژه غده تيروئيد وجود دارد، در نخستين فرصت‏به پزشك متخصص مراجعه كنيد تا از عادى بودن ترشح غدد از جمله غده تيروئيد مطمئن شويد . 40. براى داشتن يك زندگى با نشاط و موفق خوب بينديشيد، وقت‏بگذاريد، احساس مسؤوليت كنيد، موانع ارتباط سالم را از ميان برداريد و به عوامل ايجاد كننده روابط سالم توجه كنيد . در اين رابطه مطالعه كتابهاي زير نيز مفيد خواهد بود: آئين همسرداري: دوروتي كارنگي، ترجمه مهستي شهلايي. همسرداري: ابراهيم اميني تسخير قلب؛ خانم ها چگونه بايد به قلب همسر خود راه يابند؟، تأليف رابرت، ترجمه كيهان نيا. زن، مرد، ارتباط: تأليف جان گري، ترجمه مهدي قراچه داغي. نویسنده: حامد محقق زاده

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تعارض همسران