نسبت به همسرم بسیار حساسم و او هم مرا بد دل و بدبین مي داند


سؤال :

پسري هستم که تازه ازدواج کرده ام، اما گاهي اوقات نسبت به همسرم بسیار حساسم و او هم مرا بد دل و بدبین مي داند؛ ما مشكل خاصي نداريم فقط گاهي اوقات در مورد مسائل حجاب و رفتار با نامحرم دچار مشكل مي شويم. ضمن اينكه همسرم چادري است؛ خودم نيز احساس مي كم بيش ازحد حساس شده ام. لطفا كمكم كنيد.


جواب :

پرسشگر گرامي؛ از اينكه بابت چنين مسأله مهمي در روابط خود و همسرتان راه مشاوره را برگزيديد، خوشحال بوده و اميدواريم در حدّ توان خود بتوانيم انتظارات شما از اين مجموعه را به درستي پاسخگو باشيم. واقع بيني شما در بيان اين جمله «خودم نيز احساس مي كنم بيش ازحد حساس شدم» و پذيرش مسئوليّت عملكردتان در مقابل همسرتان ستودني است. شايسته است در راستاي حل مسأله اي كه بدان اشاره نموديد، واقع بينانه برخورد نماييد تا ريشه اصلي حالتي را كه بدان دچار شده ايد به راحتي شناسايي نماييد. در این راستا شما ابتدا باید ببینید آيا عملي از همسرتان سر زده كه باعث گردیده شما نسبت به وي چنين احساسي داشته باشيد؟! توضيح اينكه براي رهايي از حالتي كه بدان دچار شده ايد لازم است ابتدا علّت اصلي آن را بشناسيد؛ زيرا شناخت علّت هر مسأله اي، نيمي از راه حل آن است. به عنوان مثال يكي از چيزهايي كه باعث مي گردد شوهري در اين جور مسائل نسبت به همسرش حسّاس گردد آن است كه همسرش در برخورد با فاميل خود به گونه اي عادّي در پوشش و حريم روابط برخورد و رفتار نموده كه شوهر دچار سوء تفاهماتي مي گردد و يا اينكه انتظار شوهر از زن خود چيزي است كه همسرش نسبت بدان اطلاع ندارد و يا اينكه ممكن است آن را درست نداند. به هر حال اگر بر اثر عملكرد همسر خود، نسبت به وي بدبين شده ايد، سعي كنيد در داوري نسبت به رفتار همسر خود نگاه كلي نگر داشته باشيد و هر جزء از رفتار وي را در زمينه كلّي آن، مورد قضاوت قرار دهيد. ريزبيني در حالت افراطي خود حساسيت هاي فراوان را ايجاد مي كند كه به تدريج به بدبيني تبديل مي گردد. به عنوان مثال اگر در جمع ميهماني لحظه اي به چشمتان خورد كه حجاب همسرتان كامل نبوده بايد از اين منظر نيز به ماجرا بنگريد كه مثلاً هنگام كمك در چيدن سفره خيلي حواسش نبوده كه چنين اتفاقي افتاده است. براي رهايي از احساسي كه نسبت به همسر خود يافته ايد، شايسته است برخي از تبعات بدبيني را به خاطر داشته باشيد : 1. گوشه ‏گير شدن شخص بدگمان؛ در روايتي از حضرت علي (عليه السلام) مي‏خوانيم : كسي كه به مردم گمان خوبي ندارد و نسبت به آنان خوش‏گمان نمي‏باشد، از تمام مردم وحشت مي‏كند (1). 2. بدگماني باعث گسستن رشته الفت و دوستي به ويژه ميان همسران گشته و تفرقه و جدايي را در روابط آنان حاكم مي‏سازد. از امام علي (عليه السلام) روايت شده است: بر هر كه بدگماني چيره شود، صلح و صفا ميان او و دوستانش از ميان مي‏رود (2). چه بسيارند مردان و زناني كه به هر دليلي در جريان زندگي زناشويي خود نسبت به يكديگر دچار بدبيني و سوءظن گرديده و طعم شيرين زندگي مشترك در كامشان تلخ شده است؛ زيرا ديگر در خود توان ابراز محبّت نسبت به شريك زندگي را احساس نمي كنند و يا اينكه ابراز محبّت همسر خود را باور نمي نمايند. 3. از نظر معنوي نيز بدگماني، عبادت را تباه مي‏سازد و اثر آن را از بين مي‏برد. امام علي(عليه السلام)مي‏فرمايد: از بدگماني بپرهيز، چون اثر عبادت را از بين مي‏برد و گناه انسان را بزرگ مي‏كند. ايمان با بدگماني جمع نمي‏شود. گمان بد نسبت به انسان نيكوكار، بدترين گناه و زشت‏ترين ظلم است (3) *** راهكارهای رهايي از بدبيني انسان موجودي اجتماعي است، لذا بايد مناسبات خود را با انسان هاي ديگر به صورتي تنظيم كند تا آرامش و آسايش وي بر هم نخورد؛ لذا شايسته است : 1. از آنجا كه بدبيني به همسرتان مانع آسايش شما و موجب رفتارهاي منفي با وي مي شود، سعي كنيد عواطف و ارزشهاي انساني را در روابط خود با وي حاكم سازيد. 2. نسبت به همسرتان واقع بين بوده و سعي كنيد نقاط قوّت وي را مورد توجه قرار دهيد. 3. كاستي ها و ضعف هاي خود را نيز ملاحظه كنيد تا قضاوتي شتابزده و دور از واقعيت نسبت به وي نداشته باشيد. 4. توجه داشته باشيد كه ثمره بدبيني شما نسبت به همسرتان : به تيره و تار شدن افق زندگي براي خود شما منجر مي گردد؛ اعتمادتان را به وي كاهش مي دهد؛ محبت شما را نسبت به وي و بالعكس كاهش مي دهد و در نهایت از شادي و نشاط شما در زندگي مي كاهد. 5. سعي نماييد در همان مرحله فكر و ذهن، گمان بد نسبت به همسرتان را از خود دفع نموده و اجازه ريشه ‏دار شدن به آن ندهيد. براي اين كار، با ورود افكار بدبينانه نسبت به وي، سعي كنيد تا حد امكان حواس خود را پرت كرده و از ادامه دادن به آن افكار، جلوگيري نماييد. 6. بايد راه‏ هايي را كه ممكن است با آن رفتار همسرتان را كه به او بدگمان شده‏ايد، توجيه نموده، بررسي كرده و براي آن وجه درستي بسازيد. 7. خودتان را جاي همسرتان بگذاريد. توجه داشته باشيد همانطور كه خودتان بدگماني وي را در مورد خود نمي‏پسنديد، وي نيز چنين حقي را براي خود محفوظ مي داند؛ لذا مناسبات خود را با وي بر سه اصل عدالت ، احسان و محبت استوار نماييد. 8. با دعا و توسل به ائمه (عليه السلام) از خداوند بخواهيد دلِ شما را از بدبيني‏ها پاك كند. 9. اگر رفتاري از همسرتان سرزده كه زمينه بدبيني شما را فراهم ساخته، سعي كنيد با وي در مورد آن رفتار به گفتگو بنشينيد و به زواياي تاريك آن پي ببريد. 10. با شناخت بيشتر از روحيّات، احساس ها، ويژگي ها، توانايي ها، عدم توانايي ها، نقاط مثبت و نقاط منفي همسر خود بزرگترين گام را به سوي روابطي بهتر و صميمانه تر با او برداريد. 11. به ياد داشته باشي حد و حدود غيرت تا جايي است كه الف) از روي بدگماني، ب) همراه با سخت گيري، ج) براي كساني كه خود اهل مراقبتند، نباشد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تعارض همسران