مصرف سیگار توسط شوهر و راه های ترک آن


سؤال :

در مورد شوهری که سيگار مي كشد، چکار كنيم تا سیگار را كنار بگذارد؟


جواب :

پرسشگر گرامی؛ تندرستي مساله اي مهم و مورد علاقه همه انسانهاست، چه به عنوان فرد يا به عنوان اعضاي خانواده يا به عنوان انساني كه به رفاه جامعه علاقه مند است. خوشبختانه امروزه كاربرد يافته هاي تحقيقي روان شناسي، زمينه مناسبي را براي اجتناب افراد از بسياري رفتارهاي خود تخريبي مانند سيگار كشيدن فراهم ساخته است. اولين نكته در مورد ترك سيگار اين است كه ابتدا بايد علت سيگاري شدن فرد را فهميد و حتي الامكان درصدد برطرف كردن آن بود؛ زيرا با برطرف شدن علت، خود به خود سيگار كشيدن هم ترك مي شود. *** علت روي آوردن به مصرف سيگار : در بسياري از موارد علت را مواجهه با فشار اجتماعي و كنترل حالات دروني شخص عنوان مي كنند كه جهت موثر بودن برنامه هاي ترك سيگار ممكن است به چندين عامل نياز داشته باشيم كه بستگي به ميزان انتظاري است كه از برنامه هاي ترك داريم. برخي از علل عبارتند از : 1- بازخورد و نگرش و باورها و اعتقادات، عامل اوليه در تصميم افراد در تلاش براي سيگار كشيدن است . 2- جريان ها و نفوذ اجتماعي نيز به عنوان الگو، عامل جذب افراد به سوي مصرف سيگار هستند. 3- جريانهاي خودپنداري نيز نقش مهمي را ايفا مي نمايند؛زيرا در واقع مردم معمولا به طريقي رفتار مي كنند كه تصور خوبي نزد ديگران داشته باشند. براي بسياري از افراد ممكن است سيگار كشيدن وسيله اي براي اثبات و تصديق خود و خود ارزشي باشد. به نظر بسياري از روان شناسان،داشتن انگيزه، نقش اساسي در ترغيب و تحريك انسان به سوي كارو فعاليت دارد كه از مهمترين عوامل ايجاد انگيزه براي انجام هر كاري توجه به توانمندي، تسلط بر نفس و تلقين مثبت و رهايي از تلقين منفي و آشنايي با اثرات انجام كار است. از آن جا كه دلايل سيگار كشيدن در افراد مختلف متنوع و پيچيده است، بنابراين درمان هم وقتي موثر و مناسب است كه از چندین روش استفاده شود. *** گام های درمانی ترک اين عادت مضر برای سلامتی : 1- اعتقاد و ايمان به درمان‏پذيري و دورى از يأس و نااميدى. 2- در نظر گرفتن زمان براي ترك و درمان است. يكي از مهمترین تفاوت های عمده ای كه در ارتباط با افرادي كه موفق به ترك سيگار شده اند با آنهايي كه موفق نشده اند مطرح شده اين است كه : با اعتقادي قوي كار را شروع مي كنند كه يكسال بعد فردي غير سيگاري باشند(1). 3- بايد شناخت و آگاهي فرد را بالا برد تا در سايه آن از سطح بالاي فرهنگي برخوردار گردد.مثلا به او گفت كه : سيگار كشيدن به عنوان يك عامل و خطر قابل پيشگيري در مرگ و ميرهاي زودرس و ناتوانايي هاي مختلف در نظر گرفته مي شود و تقريبا 90 درصد افراد هم كساني هستند كه بيشتر از 4 عدد سيگار در روز مي كشند و در نهايت به كشيدن سيگار به طور منظم عادت كرده اند(2). به هر حال بايد او را متقاعد كرد كه سيگار كشيدن ضررهاي جسمي و روحي زيادي دارد و خداي نكرده مي تواند مقدمه اعتياد به مواد مخدر باشد. بايد او را توجيه كرد كه اگر هم در هنگام سيگار كشيدن به يك آرامش نسبي مي رسد بسيار زودگذر است و نمي تواند براي هميشه جلوي فشارهاي رواني را بگيرد. پيش از آن كه او را به چنين باور داشتى برسانيد هر پيشنهادى براى ترك آن آب در هاون كوبيدن است. پس از آنكه به طور جدى او را از اين جهت متقاعد ساختيد و او نيز جداً قبول كرد كه ترك آن لازم است آن گاه مى ‏توانيد در ترك ياري اش كنيد. 4- از او بخواهيد كمتر با موقعيت هايي كه كشيدن سيگار را بر مي انگيزاند، مواجه شود. مثلا اگر زماني را كه با دوستان خود سپري مي كند به اين عمل دست مي زند سعي كند در طول زمان درمان كمتر با آنان مراوده داشته باشد. 5- او را از عواقب جسماني،اجتماعي و ... استعمال سيگار آگاه سازيد. 6- از او بخواهيد افكار خود را در مورد آرامش بخشي سيگار بتدريج كنترل كند؛ زيرا افكار منشاء رفتارند. 7- از او بخواهيد هر شب، به محاسبه خود پرداخته و مواردي را كه قبلا در آن موقعيتهاي زماني و مكاني به مصرف سيگار مي پرداخته و الان موفق به ترك شده يادداشت نمايد، تا خود نيز در اثر ديدن مراحل پيشرفت، تقويت گردد. 9- با كساني همنشيني و معاشرت داشته باشد كه داراي اراده قوي و نظم در انجام مسئوليت ها و تكاليف خود هستند و از معاشرت با افراد سست اراده و ضعيف الايمان جدا خودداري نمايد. معاشرت با افرادي كه خود موفق به ترك سيگار شده اند عامل مناسبي در جهت افزايش انگيزه وي براي ترك سيگار است . 10- از او بخواهيد هرگاه در برنامه ترك خود با شكست مواجه شد : الف) خود را جريمه كند؛ ب) بدون يأس و نااميدي تصميم بر جبران آن بگيرد. 11- در تمام طول مسير درمان بر جنبه هاي مثبت شخصيتي و وجودي او تاكيد كرده و با برجسته سازي توانايي هاي وي، او را به ادامه مسير درمان دلگرم و اميدوار سازيد. 12- در حق او دعا كنيد و از خداوند بخواهيد كه به شما و شوهرتان كمك كند و موجبات هدايت زندگي مشتركتان به سوي كمال و سعادت را فراهم نمايد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#آسیب های خانواده