اصرار شوهر به رابطه کامل در دوران عقد


سؤال :

حدودا ۳ماهه عقد هستم . شوهرم اصرار زیادی به انجام اعمال شب ازدواج دارد ولی من بخاطر حاملگی و یا به تفاهم نرسیدن و مسایل دیگر مخالفم باید چیکار کنم و چجوری شوهرمو راضی کنم؟ باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر به ثبات زندگی تان با شوهرتان به اطمینان کامل رسیده اید و جایی برای گسست های احتمالی نمی بینید ، اشکالی ندارد که با هم رابطه کامل داشته باشید . اینکه در عرف زمانهای عقد و عروسی تعیین کرده اند ، حد شرعی ایجاد نمی کند و هیچ منعی ندارد که دخول کامل کنید . منتهی این عمل باید با رضایت و شوق و آمادگی تو باشد مخالفت خانواده به همراهی تو با شوهرت چه جسمی و چه رفتاری صحیح نیست عقب افتادن بریودی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روابط جنسی