منابع تربیت کودک


سؤال :

براي تربيت ديني پسرم كتابهایي درهمين حوزه (تربيت ديني) معرفي نمايید؟


جواب :

در مورد تربيت فرزند به منابع زير مراجعه نماييد: 1- تربيت کودک، ابراهيم اميني 2- راه تربيت، مجيد رشيد پور، انتشارات انجمن اولياء و مربيان 3- آشنايي با تعليم و تربيت اسلامي، مجيد رشيد پور، انتشارات انجمن اولياء و مربيان 4- روانشناسي و تربيت کودکان و نوجوانان، دکتر غلامعلي افروز، انتشارات انجمن اولياء و مربيان 5- تربيت طبيعي در مقابل تربيت عاريه اي، عبدالعظيم کريمي، انتشارات انجمن اولياء و مربيان 6- والدين و مربيان مسؤول، رضا فرهاديان، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم 7- خانواده و دشواري هاي رفتاري کودکان، دکتر علي قائمي، انتشارات انجمن اولياء و مربيان 8- مجموعه كتاب هاي خانواده، انتشارات انجمن اولياء و مربيان 9- پرورش مذهبي كودكان، دكتر علي قائمي 10- آزادي كودك و حدود آن، دكتر علي قائمي 11- اصول و روشهاي تربيت در اسلام ، احمدي ،سيد احمد ، تهران : انتشارات انجمن اولياء و مربيان ، 1373 12- اسلام و تعليم و تربيت ،حجتي ، سيد محمد باقر ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،1368 13- گفتارهائي پيرامون اثرات پنهان تربيت آسيب زا ،كريمي ، عبدالعظيم ، تهران : انتشارات انجمن اولياء و مربيان ، 1373 14- با تربيت مكتبي آشنا شويم ، مظلومي، رجبعلي ، تهران : انتشارات امير كبير، 1366 15-جايگاه پرورش حسِ ديني در تربيت كودكان نويسنده : محمد قمي فر 16.آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی، قانون پذیری به کودکان، جان بزرگی مسعود و همکاران، تهران:ارجمند نویسنده: محمد رضا احمدی

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تربيت فرزند