معرفی كتاب در زمينه تربيت فرزند


سؤال :

كتابهايي در زمينه تربيت فرزند از هنگام تولد، معرفی کنید که علاوه بر مباحث روانشناسي مطابق با آموزه هاي دين باشد.


جواب :

با سلام و عرض ارادت خدمت شما پرسشگر گرامي؛ از اينكه با ما سخن مي گوئيد خرسنديم و اميدواريم كه ارتباط شما با ما تداوم داشته باشد. در مورد تربيت فرزند به منابع زير مراجعه نماييد : 1- تربيت كودك، ابراهيم اميني. 2- راه تربيت، مجيد رشيد پور، انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 3- آشنايي با تعليم و تربيت اسلامي، مجيد رشيد پور، انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 4- روانشناسي و تربيت كودكان و نوجوانان، دکتر غلامعلي افروز، انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 5- تربيت طبيعي در مقابل تربيت عاريه اي، عبدالعظيم كريمي، انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 6- والدين و مربيان مسؤول، رضا فرهاديان، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم. 7- خانواده و دشواري هاي رفتاري كودكان، دکتر علي قائمي، انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 8- مجموعه كتاب هاي خانواده، انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 9- پرورش مذهبي كودكان، دكتر علي قائمي. 10- آزادي كودك و حدود آن، دكتر علي قائمي. 11- اصول و روشهاي تربيت در اسلام ، سید احمد احمدي ، تهران : انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 12- اسلام و تعليم و تربيت ،حجتي ، سيد محمد باقر ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 13- گفتارهائي پيرامون اثرات پنهان تربيت آسيب زا، عبدالعظيم كريمي ، تهران : انتشارات انجمن اولياء و مربيان. 14- با تربيت مكتبي آشنا شويم ، رجبعلی مظلومي، تهران : انتشارات امير كبير. 15- جايگاه پرورش حسِ ديني در تربيت كودكان، محمد قمي فر. 16- آموزش اخلاق، رفتار اجتماعي، قانون پذيري به كودكان، مسعود جان بزرگي و همكاران، تهران:ارجمند. 17- چگونه با كودكم رفتار كنم،‌ كاربر، ترجمه محمد ولي سهامي، تهران: مرواريد. 18- مجموعه كليدهاي رفتار با كودكان، تهران: صابرين.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تربیت فرزند