کمرویی کودک


سؤال :

علت کم رویی کودک 7 ساله ام چیست؟ او خواهری 8 ماهه نیز دارد. تا جايي كه ممكن است توجهات خود را بين آنها تقسيم كرده ايم ولی او کم روست . لطفا راهنمایی کنید.


جواب :

با سلام خدمت شما پرسشگر گرامي، از اينكه با مركز در ارتباط هستيد خرسنديم و اميدواريم كه اين ارتباط تداوم داشته باشد. خوشحاليم که شما مخاطب ما هستيد. اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم.همانطور كه مي دانيد همه والدين دوست دارند فرزندانشان را در زمينه هاي مختلف به رشد برسانند و در آينده رفتارفرزندان براي والدين رضايت بخش باشد، بطور اجمال بايد بيان داريم كه بدين منظور لازم است شناخت و قدرت ذهنی و توانايي هاي متناسب با سن فرزند خود را بشناسيم و متناسب با آنها رفتار كنيم. تعــــريف كمــــرويي كمرويي، صفتي است كه فرد به خاطر ترسويي،احتياط كاري و عدم اطمينانش، از نزديك شدن به ديگران خودداري مي كند .فرد كمرو هشيارانه از مواجهه با افراد يا چيزهاي مشخص يا انجام كاري همراه آنان بيزار است. در گفتار يا كردار خود ملاحظه كار است،از ابراز وجود بيزار است و به طور محسوسي ترسوست. علل كمـــــــــرويي كمرويي علل مختلفي دارد، بعضي از آنها از اين قرارند : • وجود فــــرد كمرو در خانواده مثل پدر يا مادر كمـــرو و الگوگيري كودك از او • تحقيــــر كـــودك در خانه و مدرسه • برچسب كمـــرويي به كـــودك زدن و تلقين كمــــرويي به او • مقايسه كـــودك با ديگــــران • توقــــع بيش از حد از كـــودك داشتن • تجارب منفــــي كـــودك در موقعيتهاي مختلف • نقل مكان هـــاي مكــــرر خانواده • آرمان گــــرايي والدين و يا جامعـــــــه اكنون كه تا حدي با عوامل كم رويي آشنا شديم به بررسي راههــــاي درمان كمــــرويي در كــــودكان مي پردازيم اما قبل از آن ذكر چند نكته ضرري است : نكته اول : آنچه بصورت كلي در مورد رفتار كودكان مي توان گفت اينست كه رفتارهاي كودكان واكنش به محيط خودشان مي باشد. حال در اين محيط، والدين، نحوه رفتار والدين با يكديگر، رفتار والدين با كودك، ديگران، نحوه برخورد آنها با كودك، نحوه تامين نيازهاي جسمي و رواني و ... اهميت زيادي دارد. نكته دوم : بايد توجه نمود بيشتر پيام هايي كه كودكان از والدين خود دريافت مي كنند از طريق ارتباط غير كلامي است . آنان از طريق الگو برداري از والدين خود، چگونگي برقراري ارتباط و تعامل با ديگران از جمله نحوه دستور دادن ، درخواست كردن و ساير رفتارها را مي آموزند .روان شناسان كودك بر اين باورند كه براي تغيير رفتار كودك بايد رفتار والدين كودك تغيير كند، پس بايد رفتارهاي خود و همسرتان را بررسي كنيد و ببينيد كه چه رفتارهايي در شما وجود دارد كه كم رويي كودكتان را تقويت مي كند. نكته سوم: همانطور كه انتظار نداريد کودکتان يك شبه نقاش شود، انتظار نداشته باشيد كه يك شبه کودک شما كم رويي خود را كنار گذارد. نكته چهارم: با دقت بررسي كنيد كودك شما چه مدت است كه با كم رويي در گير مي باشد، چنانچه از زمان به دنيا آمدن فرزند جديد كم رو شده است بايد علت كم رويي را نحوه ارتباط خود با كودكتان بررسي كنيد و لازم است ارتباط عاطفي خود را با او بيشتر كنيد. نكته پنجم: زماني كه با والدين درباره نحوه و تكنيك هاي تربيت كودك و مواردي كه آنان در تربيت كودك بايد رعايت كنند سخن مي گويم، تمام آنان اذعان مي دارند كه تربيت كودك امر بسيار پيچيده ای است و حتي از مهندسي آسمان خراش ها هم سخت تر است، پس به ياد داشته باشيد كه فرزند پروري داراي ظرايف زيادي است و نياز به انرژي، مطالعه و صبر زيادي دارد. چند راهكار عملي: 1.عوامل كم رويي كودك خود را بشناسيد و سعي كنيد آن رابه حداقل برسانيد. 2. سعي كنيد انجام كارهايي را از كـــودك درخواست نماييد كه مي دانيد ازعهده آنها برمي آيد. با اين كار اعتماد به نفس او را افزايش مي دهيد و خود به خود زمينه كم رويي را در او كاهش مي دهيد. 3. اگر ترس و نگراني شما در مورد فرزندتان زياد از حد باشد، ناخودآگاه اين ترس را به كودكتان نيز منتقل مي كنيد. اگر اين روش را ادامه دهيد، امكان عمل و ابتكار را از او مي گيريد. سعي كنيد همه چيز را از قبل برايش آماده نسازيد، بلكه به او كمك كنيد تا بتواند در برابر موقعيت هايي كه احتمال خطر در آن مي رود عكس العمل مناسبي نشان دهد. 4. عــرصه بـــرخوردهاي كـــودك را با محيط خارج گستــــرش دهيد. شـــرايطي به وجود آوريد كه كودك در محيط اجتماعي قرار بگيرد و نحوه تعامل با ديگران را ياد بگيرد. محيط اجتماعي بايد براي كودك جذاب باشد و بتواند به كودك كمك كند تا به صورت فعالانه در محيط اجتماعي شركت كند. 5. كـــودك را وابستـــه به خود نكنيــــد.فرزندخود را صرفا به اين دليل كه بهتر مي توانيد آن را تحت كنترل يا سازماندهي در آوريد، تشويق به وابستگي نكنيد. به او ياد دهيد كه خودش بايد مستقلانه در برابر محيط رفتار كند. 6.بازي هاي دسته جمعي، نقش مهمي در كاهش كم رويي كودك دارد. به او كمك كنيد تا با هم سن هاي خودش به صورت دسته جمعي بازي كند. 7. با او بازي كنيد. سعي كنيد در هنگام بازي، محيط اجتماعي را براي او باز سازي كنيد و از او بخواهيد كه در آن محيط نقش بازي كند. به عنوان مثال محيط يك مغازه (و يا هر جايي كه او در آن دچار كم رويي مي شود) را باز سازي كنيد و از او بخواهيد كه نقش كودكي كه قصد خريد از مغازه دارد را بازي كند. 8. با تشكيل جلسات هفتگي يا روزانه در خانه، فرصت اظهارنظر در مورد مسايل مختلف را براي كودك فراهم كنيد. 9. بهتر است رفت و آمد هاي خانوادگي و دوستانه را بيشتر كنيد. 10. با ثبت نام فرزندتان در باشگاه هاي ورزشي يا كلاس هاي هنري، روحيه فعاليت هاي گروهي را در او تقويت كنيد. 11. يكي از علل كم رويي ضعف اعتماد به نفس است، پس تا مي توانيد اعتماد به نفس فرزندتان را تقويت كنيد،تمام رفتارهاي مثبت وي را تشويق كنيد و از تشويق كردن رفتارهاي منفي خودداري كنيد و او را در صورت لزوم متوجه اشتباهاتش بكنيد.(در مكاتبات بعدي مي توانيم درباره اعتماد به نفس كودك بيشتر با هم صحبت كنيم) 12. مسووليت هايي را به كودك بدهيد تا او را با جامعه پيرامونش مرتبط كند، مثل خريد مايحتاج خانه يا خريد هاي ديگر. به ياد داشته باشيد كم رويي كودك شما زماني برطرف مي شود كه نكات بالا را با دقت موبه مو انجام دهيد. موفق باشید. باز هم با ما بگویید. نویسنده : محمدصادق آقاجانی

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تربیت فرزند