شيوه مقابله با افكار جنسي را براي دانش آموزان مقطع راهنمايي چگونه توضيح دهيم؟


سؤال :

شيوه مقابله با افكار جنسي را براي دانش آموزان مقطع راهنمايي چگونه توضيح دهيم؟


جواب :

*** پرسشگر گرامي؛ با توجه به اينكه مباحثي كه مرتبط به مسائل جنسي است را نمي توان به صورت گروهي مطرح كرد و مطرح كردن اين مباحث به صروت گروهي مي تواند آسيب هاي تربيتي به دنبال داشته باشد، براي آموزش دانش آموزان در اين زمينه لازم است ابتدا اطلاعات لازم به والدين منتقل شود و از آنان خواسته شود تا با فرزند خود در فضايي صميمي در اين مورد صحبت كنند. بهتر است كارگاه آموزشي توسط يك روان شناس خبره اداره شود و به صورت عيني و عملي والدين در جريان چگونگي انتقال مسائل جنسي به فرزند خود قرار بگيرند. در زير به بررسي بيشتر موضوع مورد نظر شما مي پردازم. *** ضرورت آموزش مسائل جنسي به نوجوانان و جوانان : واقعيت اين است كه آموزش امور جنسي و دادن آگاهي هاي لازم در اين رابطه از مسائل ضروري و مورد نياز خانواده هاست. آموزش نوجوانان و جوانان درباره چگونگي رفتار صحيح جنسي و بيماري هاي ناشي از انحرافات جنسي داراي اهميت زيادي است. شواهد گوناگوني حاكي از آن است كه مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان در اين مورد اطلاعات درستي ندارند و منابع يادگيري رفتار جنسي در بين آنان، منابع قابل اطميناني نيست. معمولاً آن چه نوجوانان و جوانان در اين باره مي دانند اطلاعات خياباني است كه از افراد فاقد صلاحيت آموخته اند. نه پدر و مادرها، نه مدرسه و دانشگاه، نه رسانه هاي گروهي و نه مطلعين ديني، عموماً مطلب مهمي در اين باره به نوجوانان و جوانان نمي آموزند. حتي جنبه هاي بهداشتي و چگونگي مقابله با بيماري هاي عفوني مقاربتي و ايدز نيز به آنها آموخته نمي شود. آموزش هاي انحرافي كانال هاي تلويزيوني ماهواره اي و فيلم ها و مجلات مبتذل و غير اخلاقي، خطر شيوع ايدز و بيماري هاي ناشي از رفتارهاي نادرست جنسي را افزايش داده است. بايد با آموزش صحيح به نوجوانان و جوانان، در ضمن دروس بهداشت و فيزيولوژي بدن و روان شناسي و تربيت بدني و امور خانواده و اخلاق و تعليمات ديني و يا از طريق برنامه هاي ويژه توسط تيم هاي متشكل از پزشك و روانشناس و متخصصين علوم تربيتي و ديني و اخلاقي، زمينه مناسبي براي مقابله با اين خطر ها فراهم شود. بديهي است تا در مورد امور مربوط به امور جنسي آگاهي هاي مورد نياز به نوجوانان و جوانان داده نشود، آمادگي لازم براي مقابله با انحرافات جنسي و مفاسد و عواقب سوء ناشي از آن و نيز بيماري هاي مختلف جنسي و راه هاي انتقال آن حاصل نخواهد شد. پدران و مادران شرعاً وظيفه دارند آداب اسلامي را در اين رابطه به فرزندانشان بياموزند و آنها را در اين رابطه تقويت كنند تا شيادان و آلودگان نتواند فرزندان آنها را بفريبند و آنها را به وادي فنا و سقوط بكشانند. *** پرسشگر گرامي؛ بهترين افراد براي در اختيار قرار دادن اطلاعات لازم در زمينه مسائل جنسي به فرزند والدين هستند. مادر وظيفه دارد اين اطلاعات را در اختيار دختر خود قرار دهد و پدر هم وظيفه دار اين اطلاعات را در اختيار پسرش قرار دهد. درباره اطلاعاتي كه لازم است به فرزند انتقال داده شود، بايد موارد زير را مورد توجه قرار دهد : 1. از مسائل بسيار مهم اين است كه فرزندان ما بدانند در چه وضع و موقعيتي هستند و در رابطه با زندگي شخصي شان چگونه موضع بگيرند و به چه صورت و شيوه اي از خود و عفت و شرافت و شخصيت خود دفاع و حراست كنند. خطر روابط ممنوع و معاشرت هاي آلوده بايد از دوران نوجواني به دختران و پسران آموخته شود. پدران بايد محرم راز پسران خود باشند و در اين زمينه رابطه تنگاتنگي با فرزندان پديد آورند و گفتني هاي لازم را در جهت حفظ خود از خطر و رعايت عفت و پاكدامني به پسران بگويند. همچنين مادر چنين وظيفه اي را در برابر دختر خود دارد. 2. آموزش بايد تدريجي باشد. لازم نيست همه اطلاعات را يك جا در اختيار فرد قرار دهند و بايد از شرح و بسط بي‌مورد پرهيز كنند. لازم نيست تمام جزئيات به فرد انتقال داده شود، در انتقال اطلاعات جنسي بايد فقط به ذكر كليات بسنده كرد. 3. معرفي كتاب هاي مناسب و خريد و در اختيار قرار دادن آن مي‌تواند در راستاي كسب اطلاعات لازم در اين زمينه راهگشا باشد. (كتاب هايي مانند : دنياي نوجوان، پديدآورنده : محمدرضا شرفي، ناشر: منادي تربيت؛ روان شناسي جوانان و نوجوانان، سيد احمد احمدي؛ نشر مشعل). 4. ارتباط والدين با فرزند همجنس خود بايد به گونه‌اي باشد كه اگر او در اين زمينه ها با سوال يا مشكلي روبرو شد، موضوع را بدون هيچ نگراني با والدین در ميان بگذارد. 5. اين اطلاعات بايد در فضايي صميمي با رعايت نكات اخلاقي و به دور از هر گونه شوخي به نوجوان و جوان آموزش داده شود تا تأثير تربيتي خود را داشته باشد. 6. بهتر است اين اطلاعات در فضايي كه براي فرزند خاطره انگيز است آموزش داده شود تا در ذهن او براي هميشه حك گردد؛ به عنوان مثال جايي مانند پارك، كوه و يا هر جاي ديگري كه مورد علاقه فرزند است. 7. والدين بايد اطلاعات مورد نياز فرزند را بدون نگراني و خجالت و در عين رعايت مسائل اخلاقي به فرزند انتقال دهند. 8. اينكه بايد شنونده خوبي باشيم و اجازه بدهيم فرزند سوالش را كامل بپرسد. موقع جواب دادن هم نبايد جواب‌هاي ما با شوخي و مسخرگي همراه باشد و ضمن اينكه تمام اطلاعات موجود را به فرزند منتقل نمي كنيم بايد دقت كنيم كه اطلاعات اشتباه نیز گفته نشود. اين اطلاعات غلط باعث مي‌شود بچه‌ها وقتي كمي بزرگ‌تر شدند، به پدر و مادرشان بي‌اعتماد گردند. پس پاسخ‌ها بايد درست باشد و بر مبناي خرافه‌ها نباشد. 9. در خانواده‌هايي كه ارتباط مناسبي بين والد و فرزند وجود ندارد شاهد هستيم اين مسائل (پرسش‌هاي جنسي) در گروه همسال بررسي مي‌شود كه چه بسا به دليل نداشتن اطلاعات درست، موجبات گمراهي را فراهم مي‌كند؛ بنابراين بسيار حياتي است كه والدين با در نظر گرفتن مقطع سني فرزند به پرسش‌هاي او پاسخ دهند وگرنه فرزندشان به سمت دوستان و همسالان خود گرايش يافته و در فضايي نامطلوب اطلاعات گمراه كننده‌اي دريافت خواهد كرد. موفق باشید؛ باز هم با ما مکاتبه کنید. نویسنده : محمدصادق آقاجانی

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تربیت فرزند