چگونه دخترم را به پوشیدن چادر و حفظ حجاب تشویق کنم؟


سؤال :

چگونه دختر 8.5 ساله ام را كه زماني كوتاه تا رسيدن به سن تكليف دارد، به پوشیدن چادر و حفظ حجاب تشویق کنم؟


جواب :

پرسشگر گرامي، ابتدا از شما به خاطر اعتمادي كه به اين مجموعه داريد، تشكر مي كنيم و خوشحاليم كه با فردي ارتباط داریم كه به مسائل شرعي توجه دارد و براي آنها اهميت زيادي قائل است. به طور كلي براي علاقمند كردن افراد به رعايت احكام دين بايد دو چيز را در آنها به وجود آورد : 1. شناخت درست نسبت به مسأْله مورد نظر 2. احساس خوشايند نسبت به آن مسأْله ما اگر بدانيم انجام كاري براي سلامت روح يا بدنمان مفيد است و اهميت زيادي دارد و همچنين در صورتي كه نسبت به آن كار، احساس خوشايندي داشته باشيم (مثلا يك خاطره خوب)، انگيزه و رغبت زيادي نسبت به انجام آن كار از خود نشان مي دهيم. در كنار اين مسأْله شما بايد توجه داشته باشيد كه انسان به خاطر گرايشي كه به آزادي و انتخاب دارد، فطرتا دوست ندارد، چيزي به او تحميل شود و كاري را تحت اجبار انجام دهد؛ به همین خاطر نسبت به كارهايي كه به او تحميل مي شود، واكنش منفي نشان مي دهد و مقاومت مي كند، هرچند بداند كه آن كار براي او مفيد است. بنابراين توصيه ها و تذكرها به افراد را در حد امكان بايد به صورت غير مستقيم انجام داد. با توجه به آن دو نكته كه ابتدا عرض كرديم و نيز اين نكته اخير كه نبايد تحميل و اجباري در كار باشد، خود شما نيز تا حدودي مي توانيد تشخيص دهيد كه چه اقداماتي در اين زمينه انجام دهيد و از چه روشهايي نبايد استفاده كنيد. ما هم به چند نكته در اين زمينه اشاره مي كنيم : 1. چادر را براي او تبديل به يك چيز مقدس كنيد؛ مثلاً در حضور او از شخصي كه چادر به سر دارد، تعريف كنيد و از چادري بودن آن شخص به عنوان يك ويژگي بسيار عالي ياد كنيد. 2. براي او توضيح دهيد كه چادري شدن، يك مسأله مهم است كه هر فردي، توفيق و لياقت آن را پيدا نمي كند؛ يعني انسان تنها وقتي كه بزرگ مي شود و به سن تكليف مي رسد و آن هم در صورتي كه به سطح بالايي از تشخيص و آگاهي برسد كه چادر برايش آثار و نتايج خوبی را دارد و حجابی خداپسندانه است، مي تواند از آن بهره مند شود. 3. براي او چادر بسيار زيبايي بخريد؛ قبل از آن، از مدتها قبل وعده اين كار را به او بدهيد و توضيح دهيد كه در صورتي كه مثلا در درس نمره خوبي بگيرد، يا به بزرگترها احترام بگذارد، يا ...، چادري زيبا به او هديه خواهيد داد؛ بعد از خريد چادر هم به او بگوييد كه فعلا اين چادر را نمي تواند همه جا بپوشد؛ بايد كمي صبر كند، وقتي بزرگتر شد و به سن تكليف رسيد، آن وقت اجازه اين كار را دارد. البته شما تا سن تكليف او صبر نمي كنيد و در صورتي كه او اصرار كرد، اجازه آن را به او مي دهيد؛ اين شرط گذاشتن شما هم اهميت چادر را نزد او بالا مي برد و هم انگيزه او را براي استفاده از چادر تحريك مي كند. 4. هنگامي كه از چادر استفاده مي كند، از او و زيباييش تعريف كنيد و بگوييد كه حالا چقدر زيبا و با وقار و خانم شده است. 5. بسياري از آموزش ها در مورد فوايد چادر و ... را مي توانيد به صورت غير مستقيم به او انتقال دهيد. براي مثال در حضور او با همسرتان در مورد فوايد اين مسأله گفتگو كنيد؛ بدون اينكه او احساس كند منظورتان اوست و متوجه شود شما داريد فيلم بازي مي كنيد و مصنوعي حرف مي زنيد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تربيت فرزند