برادرم بين من و همسرش تفاوت قائل مي شود


سؤال :

برادرم بين من و همسرش تفاوت قائل مي شود؛ مثلاً اگه من و زن داداشم هر دو امتحان داشته باشيم، اون توقع داره زنش دست به سياه و سفيد نزنه و من همه كارها رو انجام بدم و اينكه اگه اون غذا درست كنه خيلي خوبه ولي اگه من درست كنم به درد نخوره. به نظر شما من بايد چيكار كنم؟


جواب :

دانشجوي گرامي؛ از اينكه باري ديگر«پرسمان» را به عنوان همراه خود در مسير زيباي زندگي برگزيديد، سپاسگزاريم. نمي دانيم براي توصيف رفتار برادرتان نسبت به خود و همسرش عمداً از واژه «تفاوت» به جاي « تبعيض» بهره گرفته ايد و يا آنكه توجّه ويژه اي به اين نكته نداشتيد؛ امّا در بيان مثال هاي خود به نوعي به رفتار متفاوت برادرتان با شما و همسرش در شرايط مساوي اشاره داشته ايد كه در نگاه عرف بدان «تبعيض» مي گويند. براي ما مشخّص نيست كه رابطه شما و برادرتان در قبل از ازدواج چگونه بوده و تا چه حد با وي صميمي و نزديك بوده ايد؛ امّا آنچه مسلّم مي نمايد آن است كه اين مسأله در ارزيابيهاي فعلي شما از رفتار برادرتان بي تأثير نيست. راهكار اساسي در مقابل چنين موقعیت هايي آن است كه عزت نفس و اعتماد به نفس خود را بالا ببريد. در حقيقت شايسته است به موفقيت هاي خود فكر كنيد، به توانايي هايي كه داريد و تلاش هايي كه مي‌كنيد، تا از اين طريق در خودتان احساس ارزشمندي بوجود بياوريد؛ زيرا اگر چنين احساسي نداشته باشيد نه تنها اعتماد به نفس كافي نخواهيد داشت، بلكه اين مسأله موجب اضطراب شما نيز خواهد شد. يادتان باشد انسانهايي كه براي خود احترام قائلند واحساس ارزشمندي مي‌كنند افرادي با عزت نفس بالا هستند. گام ديگري كه مي توانید در اين زمينه برداريد آن است كه سعي نماييد در موقعيّتي مناسب برداشت خود از رفتار متفاوت برادرتان با شما و همسرش را با وي در ميان بگذاريد تا اين فرصت را به او هديه دهيد كه از ديدگاه شما در مورد رفتار كنوني اش آگاهي يابد؛ زيرا غفلت، حساسيت و تعصب و ... هر كدام به تنهايي مي تواند در بروز چنين رفتارهايي از سوي برادرتان دخيل باشد كه اصلاح آن، فرع بر آگاهي وي از تأثير اينگونه امور در جهت دهي رفتارش مي باشد؛ بنابراين در فرصتي مناسب از رفتار برادرتان به گونهاي كه در ادامه به برخي از شرايط آن اشاره خواهد شد، انتقاد نماييد؛ زيرا بايد اين واقعیت را پذيرفت كه در موقعيت‌هاي مختلف گاهي ناچار به انتقاد كردن از ديگران هستيم و بايد همه تلاش خود را به كار بنديم تا انتقادمان سازنده باشد و بر فرد مورد نظر تأثير بگذارد : 1- قبل از اينكه از رفتار برادرتان نسبت به خود انتقاد نماييد، مطمئن شويد رفتارش واقعاً نادرست بوده و مستحق انتقاد است و شما در ارزيابي خود دچار اشتباه نشدهايد؛ زيرا گرچه ممكن است هميشه چنين نباشد، ولي اين احتمال وجود دارد كه شايد واقعاً عروس شما در پخت يك غذا بهتر از شما عمل نموده باشد. 2- يادتان باشد كه شما مي خواهيد به نتيجه بهتري دست پيدا كنيد، لذا به اين نكته بينديشيد كه در ميان گذاشتن اين مسأله با برادرتان مي تواند تأثيري بر او داشته باشد؟! وگرنه بهتر است خود را خسته ننماييد. 3- ضرورت سنجي نماييد. به نظر مي رسد، برادرتان و همسرش، مدّت زماني اندك با شما در زير يك سقف زندگي خواهند كرد و به زودي به خانه مستقلي نقل مكان مي نمايند، ضرورتي ندارد در اين مرحله، از این مسأله لب به انتقاد بگشاييد، بلكه بهتر است صبر پيشه نماييد. 4- اگر به اين نتيجه رسيده ايد كه با برادرتان در اين زمينه گفتگو نماييد، سعي نماييد در ادبيات گفتاري خود از كلمات «هميشه» و «هرگز» استفاده ننماييد و مثلاً نگوييد كه« تو هميشه بين من و همسرت فرق مي گذاري»؛ زيرا اين قبيل كلمات، شخصيت آدم ها را به لاك دفاعي فرو برده و اين حس به آنها دست مي دهد كه شما روي نقاط ضعفشان متمركز شده ايد . 5- هرگز تصور نكنيد كه ابراز كلامي خواسته‌ها و نيازهاي دروني‌تان، از نگاه برادرتان به منزله گدايي عشق و محبت قلمداد خواهد شد، بلكه دروازه‌اي خواهد بود براي نفوذ در قلب برادرتان و افزايش صميميت بين او و شما به عنوان خواهري كه خيرخواه برادر خود است و او را دوست دارد. 6- از مقايسه كردن خود و عروس تان در برابر برادرتان بپرهيزيد تا حسن نيت شما به وي منتقل گردد. 7- به هيچ عنوان در جمع و يا در حضور عروستان از تفاوت رفتاري برادر خود با او و شما صحبت به ميان نياوريد. 8- غيرمستقيم به موضوع مورد نظر اشاره كنيد. به عنوان مثال در مورد ماجرايي كه در مسأله طبخ غذا اتفاق افتاده سعي كنيد با طرح سؤالاتي هدفدار، برادرتان را وادار كنيد تا مسير بحث را به همان سمتي كه شما مي خواهيد بكشاند و آن وقت حرفتان را شروع كنيد. به عنوان مثال از اين سؤال شروع نماييد كه چه نوع غذا و يا خورشتي را دوست دارد و ... . از اين طريق او را در وضعيتي قرار دهيد كه خودش همه حرفها را بزند. ضمن آنكه او با اين كار، مي تواند از خودش دفاع كند و شايد كار به جايي برسد كه لازم نباشد شما به بحث خود با وي ادامه دهيد؛ زيرا چه بسا ممكن است برادرتان به صورتي هوشمندانه و براي تشويق همسرش براي آشپزي و ... از دستپخت وي تعريف و تمجيد نمايد تا از اين طريق انگيزه او را براي مداومت در چنين كاري برانگيزد. شايد هم فقط و فقط از آشپزي همسرش تعريف كرده و در مقابل نه تنها مقايسهاي بين دستپخت شما و وي نداشته، بلكه شما به دليل ذهنخواني و ... دچار چنين برداشتي شده باشيد. نكته نهايي دانشجوي گرامي؛ اگر متوجّه شديد كه حق با شما بوده و برداشتتان از رفتار برادرتان صحيح بوده، از وي اعترافگيري نكنيد. فراموش نكنيد برادرتان آدمي معمولي و ممكن الخطاست كه به تازگي ازدواج نموده و سابقاً با چينن موقعيّتهايي مواجه نبوده؛ لذا صاحب تجربه چنداني در اينگونه امور نيست. بنابراين كاري نكنيد كه او را بين شما و همسرش قرار دهد. بد نيست كه گاهي ستارالعيوب بودن و عيب پوشي را از خدايمان بياموزيم كه با آن كه هزاران « آتو » از هر كدام ما در دست دارد، آبرويمان را حفظ مي كند. موفق باشید. باز هم با ما سخن بگویید. نویسنده : رضا وظیفه مند

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اختلافات فرزندان