اختلالات رواني و عبادت


سؤال :

آيا اختلالات شخصيت و رواني مي توانند نوع ارتباط انسان با خدا راتحت تاثير قرار دهند؟مي توانيد كتاب يا تحقيقي كه در اين زمينه انجام شده باشد به من معرفي كنيد؟


جواب :

با سلام و سپاس از اينكه مركز ما را براي پاسخ و راهنمايي برگزيده ايد، پرسشگر گرامي قبل از هرچيز ضروري است كه مفهوم اختلال شخصيت و اختلال رواني شفاف گردد، زيرا ايندو واژه داراي دو مفهوم متفاوت در روانشناسي هستند. اختلال شخصيت بصورت الگوهاي ناسازگارانه انعطاف ناپذير بسيار عميق و با ثبات، در درك، برخورد با محيط، و برخورد فرد باخودش تظاهر مي كند، شخصيت هاي غير عادي داراي تغييرات كيفي از حالت عادي مي باشند و ملاك اينست كه آيا بيمار از شخصيت خود در رنج است و يا ديگران از شخصيت او آسسيب مي بينند؟ مثلا كسي كه بشكل غير عادي زود رنج و حساس است خود رنج مي‌برد در حاليكه فردي با خصوصيات پرخاشگرايانه و غير حساس موجب آزار ديگران مي گردد. حال با توجه به گستردگي مفهوم اختلال شخصيت نمي توان حكم كلي در مورد آن صادر كرد و مثلا گفت كه اختلال شخصيت موجب دوري انسان از خدا مي شود زيرا توجه به اين موضوع مهم است كه مبتلايان به اختلال شخصيت ممكن است صفات مطلوب يا نامطلوبي داشته باشند براي همين شخصيت هر قدر هم غير عادي باشد بايد در مورد خصوصيات مثبت و منفي آن تامل شود زيرا صفات مثبت موجب صعود انسان به سوي الله مي شوند و به همان اندازه خصوصيات منفي بسان سدي در برابر تكامل انسان بسوي خدا عمل مي نمايند. و اما در مورد اختلالات رواني نيز بايد به عرض برسانم كه اين نوع اختلالات معمولا بعد از يك واقعه براه اندازنده بروز مي يابند و معمولا خود شخص نسبت به آن آگاهي دارد و از آن در رنج است و مايل به درمان آن مي باشد، بر خلاف اختلال شخصيت كه شخص خود را سالم و بي نياز از درمان مي پندارد. اختلالات رواني نيز مانند اختلالات شخصيت داراي طيف وسيعي هستند كه از جمله آنها مي توان به اختلالات زير اشاره كرد، اختلالات اضطرابي كه انواع و اقسام وسواسها، اختلال اضطراب تعميمم يافته(GAD)، اختلالهاي هراسي، اختلال وحشت زدگي، اختلالالهاي تنيدگي حاّدِ پس ضربه اي(PTSD)، از آن جمله مي باشند. اختلالهاي بدني شكل كه خود طيف وسيعي را به خود اختصاص مي دهد. اختلالات افسردگي كه داراي انواع مختلفي است، اختلالات خواب كه خود بر اقسامي است، اختلالات تغذيه اختلالات، اختلال مهار عمل دفع، اختلالات حركتي، اختلالات جنسي وغيره. پس همانگونه كه مشاهده مي كنيد اختلالات رواني نيز داراي گستره ي بسيار وسيعي هستند و نمي توان نسبت به باز دارندگي آنها از ياد و ارتباط با خدا قضاوت يكساني داشت. چه آنكه برخي از آنها مانعي جدي در ارتباط با خدا محسوب نمي شوند و برخي ديگر مانند وسواسها، زمينه ساز دخالت شيطان براي دور كردن انسان از ياد خدا مي باشند. لازم به ذكر است كه اختلال شخصيت همانند اختلالات رواني مانند اختلالات اضطرابي و افسردگي اختلالات جنسي اختلالات رفتاري و غيره قابل درمان هستند اگر چه جلسات درماني در اختلالات شخصيت طولاني تر از جلسات درمان ساير اختلالات است، درمان اين اختلالات معمولا دوازده جلسه طول مي كشد ولي درمان اختلالات شخصيت گاهي پنجاه و يا شصت جلسه بطول مي انجامد. براي آشنايي بيشتر شما با برخي از اختلالات، كتاب روانشناسي مرضي تحولي از كودكي تا بزرگسالي تاليف مرحوم خانم دكتر دادستان بحضورتان معرفي مي گردد اين كتاب در سه جلد و توسط انتشارات سمت به چاپ رسيده است. نویسنده:غلامرضا مهرانفر

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#سایر موارد اختلالات