درمان لکنت


سؤال :

به علت لكنت زبان دوستان كمى دارم، چه بايد بكنم؟


جواب :

پاسخ: لكنت زبان در بزرگسالان، محدوديت‏هايى را در انتخاب شغل يا پيشرفت حرفه‏اى و نيز مشكلاتى در روابط اجتماعى فراهم مى‏كند. براى به حداقل رساندن اين محدوديت‏ها و كاهش مشكلات، دو راه‏كار اساسى پيشنهاد مى‏شود: 1. درمان لكنت ؛ 2. پذيرفتن و سازگارى با لكنت. درمان لكنت‏ يكى از روش‏هاى متداول و مؤثر در درمان لكنت، «روش خود درمانگرى» است. اين روش در واقع نوعى رفتار درمانى تلقّى مى‏شود و بر اين اساس استوار است كه فرد با انگيزه‏اى قوى و ايجاد تغييرات لازم، در زمينه بازخوردها و نگرش‏هايش نسبت به لكنت خود، برنامه‏اى منظم و مشخص داشته باشد و به طور جدى و مصمم اختلالات گوياى خود را اصلاح كند. از آنجا كه لكنت مربوط به فرد است؛ خود او نيز مى‏تواند تغييرات و اصلاحاتى در رفتار خود ايجاد كند. افراد بزرگسال مى‏توانند با استفاده از روش خود درمانگرى، مشكل خود را حل كنند. براى انجام اين روش سه مرحله را بايد طى كنند: 1. اضطراب زدايى: ريشه لكنت زبان مى‏تواند اضطراب باشد؛ بنابراين فرد مبتلا بايد اضطراب زدايى شود. 2. غلبه بر ترس ؛ از طريق يادگيرى زدايى مى‏توان بر ترس غلبه پيدا كرد. 3. افزايش مهارت‏هاى اجتماعى‏ (براى آگاهى بيشتر ر.ك: غلامعلى افروز، خود درمانگرى لكنت، انتشارات دانشگاه، تهران.) بدون ترديد با درمان لكنت از طريق روش خود درمانگرى يا ساير روش‏ها بسيارى از مشكلات شما - از جمله روابط اجتماعى و دوست‏يابى - حل خواهد شد. اما اگر به هر دليلى موفق به درمان لكنت زبان نشديد، نوبت به راه كار دوم (يعنى پذيرش مشكل و كنار آمدن با آن) مى‏رسد. گفتنى است افراد صد در صد سالم، بسيار نادر و كمياب‏اند و تقريباً بيشتر افراد، دچار مشكلات جسمانى، روانى و اجتماعى هستند و شما نيز يكى از اين افراد هستيد؛ با اين تفاوت كه مشكل شما لكنت زبان است. بنابراين چاره‏اى نيست كه انسان خودش را هر چه هست - با همه جنبه‏هاى مثبت و منفى‏اش - بپذيرد. افرادى كه خود را مى‏پذيرند بهتر مى‏توانند با مشكلات كنار بيايند؛ در غير اين صورت هم با خودشان و هم در روابط اجتماعى، با مشكلات عديده‏اى رو به رو مى‏شوند، مانند هيجان‏هاى منفى، ترس، رنج، شرم، احساس گناه كارى و... بنابراين تلاش كنيد خود را با همه كاستى‏ها بپذيريد تا راحت‏تر بتوانيد با ديگران روابط دوستانه برقرار كنيد. براى اينكه مردم شما را بيشتر دوست بدارند، به راه كارهاى زير عمل كنيد: 1. به ديگران صميمانه علاقه نشان دهيد ؛ 2. لبخند بزنيد ؛ 3. نام افرادى كه با آنها برخورد داريد، حفظ كنيد (نام يك فرد از نظر او زيباترين و خوشن لحن‏ترين چيزى است كه مى‏شنود) ؛ 4. شنونده خوبى باشيد و ديگران را تشويق كنيد درباره خودشان با شما حرف بزنيد ؛ 5. درباره علايق ديگران، با آنها صحبت كنيد ؛ 6. كارى كنيد افراد احساس كنند، مهم هستند و اين را صميمانه انجام دهيد (براى آگاهى بيشتر ر.ك: ديل كارنگى، آيين دوست يابى، نشر پيمان، چاپ اول، 1379) نویسنده: ابوالقاسم بشیری

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اختلال های زبان