بهداشت خواب


سؤال :

چه اقداماتي در تسهيل و بهداشت خواب مؤثر است؟


جواب :

رعايت نكات زير، نقش بسيار مؤثرى در بهداشت خواب دارد و موجب مى‏ شود هم راحت‏ تر بخوابيد و هم از خواب خود لذت بيشترى ببريد؛ علاوه بر اين انرژى ‏هايى كه در اثر تلاش روزانه از دست داده ‏ايد، دوباره ترميم كنيد : 1. هر روز در وقت معيّنى از خواب بيدار شويد، توصيه مى‏ شود شب‏ها، زودتر بخوابيد تا صبح‏ها زودتر و راحت ‏تر از خواب بيدار شويد و چرخه خواب خود را به هم نزنيد. 2. در ساعات معيّنى غذا بخوريد؛ قبل از خواب از خوردن غذاى سنگين خوددارى كنيد. 3. از خوابيدن در روز اجتناب كنيد و بيشتر، شب‏ها بخوابيد؛ مگر خواب قيلوله (يعنى خواب قبل از ظهر كه بسيار سفارش شده و نقش مؤثرى براى انجام كارهاى نيمه دوم روز دارد). 4. شرايط خواب را براى خود راحت سازيد؛ يعنى، محيط خواب از هر گونه سر و صدا، نور و هر آلودگى ديگرى عارى باشد و تهویه مناسبی نیز داشته باشد. 5. قبل از خواب وضو بگيريد و با ياد و نام خدا به رختخواب برويد. 6. چند دقيقه ‏اى قبل از خواب، قرآن و دعا بخوانيد. 7. قبل از خواب، مثانه و شكم خود را خالى كنيد (دستشويى برويد). 8. از روش آرام سازى (مثل انبساط عضلانى تدريجى) استفاده كنيد. 9. هنگام خوابيدن «آيةالكرسى، سوره فلق و سوره ناس» را بخوانيد. 10. در صورتی که اغلب اوقات کابوس می بینید و کابوس، مانع خواب راحت می شود، براى درمان لازم است به روانشناس و روان پزشك مراجعه كنيد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اختلالات خواب