سادیسم


سؤال :

سلام ممنون مي شوم سوال من را جواب دهيد.به نظرم ساديسم دارم. هم بقيه را اذيت مي کنم و هم خودم اذيت مي شوم؛ مخصوصا بچه ها را، مثلا دوست دارم صبح زود از خواب بيدارشان کنم، وسايلشون را خراب کنم؛ چنين نشانه هايي در من وجود دارد؛ آيا من ساديسم دارم؟ اگر من ساديسم دارم چه عواقبي در انتظار من است؟


جواب :

با سلام و سپاس از اينكه مركز ما را براي پاسخ و راهنمايي برگزيده ايد؛ پرسشگر گرامي، با توجه به نوع سوال شما لازم مي‌دانم كه ابتدا توضيحاتي درباره ساديسم، علائم و عوامل و تشخيص آن خدمت شما عرض كنم و بعد به عواقب ودرمان آن بپردازيم. يكي ازنشانه هاي تمايلات ساديسمي اين است كه شخص از نفس آزار رساندن به ديگران لذت برده و نيتش مستقيماً اذيت ديگران است، اما يكسري از افراد كه تيپ شخصيتي‌شان برتري طلبي است اقتضاي روحياتشان اذيت ديگران است نه اينكه از آزار ديگران لذت ببرند و يا اينكه شخص ممكن است به خاطر حفظ منافع خودش با كسي نزاع و كشمكش داشته باشد و دائما درصدد آزار او بر آيد، اين آزارها في نفسه دليل تمايلات ساديستيك نيست زيرا مستقيماً هدفشان آزار ديگران نيست. لذا نبايد با ديدن اندك نشانه ها به خودمان برچسب ساديسم بزنيم. انواع ساديسم: ساديسم پديده اي است وسيع كه به صورت هاي مختلف ظاهرمي شود: 1. ساديسم ذهني: دراين نوع فرد به جاي آزار و اذيت مستقيم ديگران، صحنه هاي اعمال ساديسمي را در ذهن خود مجسم مي كند واز آنها لذت مي برد. 2. ساديسم سمبوليك: در اين حالت شخص با تحميل حالات مخرب رواني مانند تحقير و توهين و پايمال كردن شخصيت ديگران، به رضايت كافي دست مي يابد. 3. ساديسم جسمي: اين افراد با آزار بدني و ايجاد درد ورنج جسمي در ديگران لذت مي برند. علائم تمايلات ساديسمي: 1.بازي با عواطف ديگران 2.ميل به استثمار ديگران 3.ميل به محروم ساختن ديگران ودريغ داشتن از آنها. (البته درشرايط معيني اين افراد ممكن است خيلي هم دست ودلباز باشند ولي چيزي كه مشخص است، خنثي كردن وازبين بردن لذتي است كه ديگري ممكن است ازاين دست ودلبازي ببرد. 4.ميل به نكوهش وتحقير ديگران عواملي كه باعث بروز تمايلات ساديسمي مي شود: 1- حسادت 2- احتياج به كم ارزش كردن ديگران 3- بدبيني و نارضايتي اززندگي 4-احساس يأس ودرماندگي. 5- همچنين اگر شخص نتواند بطور مستقيم ستيزه جويي خود را متوجه ديگران سازد، تحت عنوان پندواندرز، دلسوزي، خيرخواهي، و ميل به كمك؛ وغيره سعي در ضربه زني به ديگران مي نمايد. الگوي غالب در اين اختلال به صورت رفتار ستمگرانه، تحقيرآميز، پرخاشگرانه نسبت به ديگران است. علاقه به آزار رساندن جسمي ورواني ديگران به گونه اي است كه موجب لذت وآرامش درفرد مي شود (نه براي دستيابي به مقاصدديگر). البته اين اختلال باكودك آزاري توسط والدين رابطه اي هم دارد. همچنين بروزمكرر چهار مورد از موارد زير در دوره نوجواني يا ابتداي بزرگسالي در تشخيص اين اختلال ضروري است: 1.خشونت بي رحمانه بدني به منظور تسلط بر يك رابطه ( نه صرفاً به خاطر رسيدن به اهداف دور از روابط بين فردي مانند كتك زدن كسي براي دزدي از او). 2.تحقير يا پست كردن كسي درحضور ديگران 3.تأديب يا تنبيه خشونت بار نامعمول كسي كه زير فرمان اوست(مانند كودك، دانش آموز، زنداني، بيمار) 4.لذت يا تفريح از آزار فيزيكي يارواني ديگران 5.اجبار ديگران به انجام آنچه فرد مي خواهد با تهديد و ترساندن جدي آنها 6.ايجاد محدوديتهاي شديد درآزاديهاي فردي كساني كه باآنها رابطه نزديكي دارند(مانند عدم اجازه به همسر براي بيرون رفتن ازمنزل براي آزار دادن شكنجه و يا تحقير وي ، يا عدم اجازه به فرزندان نوجوان براي شركت درفعاليتهاي اجتماعي بدون هيچ دليل موجه) 7.شيفتگي به خشونت، صدمه رساندن، يا شكنجه دادن و نيز مجذوب ومسحور ورزشهاي رزمي بودن عواقب ساديسم پرسشگر گرامي، اين اختلال نيز مانند ساير اختلالات 1- به مرور موجب كاهش عملكرد شغلي واجتماعي فرد مي شود 2- نزديكان وهمكاران وي از او دوري مي‌كنند 3- و در مواردي كه آزارهاي جنسي يا جسمي شديد باشد، مشكلات قانوني نيز پيدا مي‌شود.4- و چون اين افراد استرس محيطي را تحمل مي كنند ممكن است به اضطراب يا افسردگي دچار شوند. درمان ساديسم: 1- روان درماني تحليلي و نيز درمان شناختي – رفتاري، براي درمان اين اختلال مؤثراست. ملاك هاي شخصيتي، باورها و ويژگيهاي رفتاري كه در مدت زمان طولاني تثبيت شدند نياز به تغيير دارند اما به كندي تغيير مي‌كنند و مي‌توان با مراجعه به كلينيك هاي روان درماني از اين خدمات استفاده نمود. 2- همچنين رفتارهايي ازقبيل بي‌توجهي، گوشه گيري و پايين بودن اعتماد به نفس دراينگونه افراد، باچند ماه پيگيري قابل درمان و تغيير است. 3- شركت در گروههاي خودياري كه در كلينيك هاي مشاوره به همين منظور تشكيل مي شود. 4- وهمچنين كاهش استرس هاي محيطي مي تواند موجب كاهش اضطراب يا افسردگي ناشي از اين اختلال شود. نویسنده:غلامرضا مهرانفر

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#سایر موارد اختلالات