آیا روابط جنسی کامل دوران عقد موجب بی میلی بعد می شود؟


سؤال :

با عرض سلام من 21 سالمه و خانمم 18 سال و 8 ماهه عقد کردیم. با توجه به اینکه در شهر ما حدوداً 3 تا 4 سال عقد کرده ایم و سپس عروسی می کنیم و من مدتی هست که با هم روابط جنسی کامل داریم خواستم بپرسم که آیا شروع این روابط برای ما زود نبود؟ و اینکه آیا چون ما قبل از عروسی به طور کامل روابط جنسی داریم در سال های بعد ازدواج ممکنه در روابط جنسی مان دچار بی میلی بشیم؟؟ چه راه کاری دارید؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خیلی خوب کاری کرده اید نه تنها این مسئله روی سطح بهره مندی شما از رابطه جنسی در آینده تاثیر منفی ندارد که برعکس ، چون بدون زحمت و فشار روحی به تامین جنسی هم پرداخته اید ، احساس و برداشتتان در این رابطه همراه با آرامش و لذت بوده و این آرامش و لذت به برداشت های آینده تان هم کمک می کند آنچه غلط است ممانعت ها ، زحمت ها ، دریغها و برخوردهای نامناسبی ست که در مسیر تامین جنسی زوجهای جوان برای هم ایجاد می کنند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روابط جنسی