بی توجهی مرد پس از رابطه جنسی


سؤال :

با سلام در دوران عقد به سر می بریم.پس از داشتن رابطه جنسی با همسرم،پس از ارضای خودم و همسرم،هنگامی که او خسته می شود من هنوز هم احساس نیا ز به رابطه می کنم در حالی که همسرم خسته شده است و می خواهد بخوابد. با اینکه که می دانم این موقع وقت استراحت اوست اما نمی توانم خودم را کنترل کنم و موجب ناراحتی او می شوم یا او رفتار بدی میکند و یا من از بی توجهی او دلخور می شوم؟چه کنم که در این موقعیت خودم را کنترل کنم؟خودم و همسرم چگونه این مشکل را برطرف کنیم؟احساس می کنم که میل جنسی من بسیار بسیار بیشتر از همسرم است.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از لازمترین کارهای زن و شوهر تامین جنسی توام با رضایت و حس ارضاء است شوهر شما باید بداند که زن ، هم از نظر زمان و هم نوع تامین جنسی ، با مرد فرق می کند رابطه جنسی باید صاحب داشته باشد . یعنی معلوم باشد که قرار است چه کسی ارضاء شود تا شرایط بستر جنسی بر حسب نیاز او فراهم شود شوهرتان بسته آموزشی مرا با عنوان " مدیریت روابط در خانواده " ببیند تا متوجه این تفاوتها و شرایط تامین جنسی زن بشود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#روابط جنسی