وسواس خاص


سؤال :

يك مسئله ناچيز كه در حال حاضر بحران زندگيم شده اين است كه به صداي جويدن غذا پوست كردن پسته و امثالهم و قورت دادن آب كلا صداهايي كه از خوردن بيرون مي آيد به خصوص ملچ و مولچ اعصابم را به هم مي ريزد و مرا غير قابل كنترل مي كند. در حال حاضر باعث شده به همين دليل از پدر و مادرم بدم بيايد چه بايد كرد؟!


جواب :

پرسشگر گرامي، دوست داشتيم كه در مورد سن و سال و موقعيت خود و همچنين روابطي كه با خانواده، مخصوصا پدر و مادرتان داريد مطالب بيشتري مي نوشتيد. تا ما بصورت دقيقتري به راهنمايي شما بپردازيم چه آنكه زير بناي پاسخ ما، اطلاعاتي است كه شما مي دهيد و هرچقدر اطلاعات دقيق تر و گسترده تر باشد راهنمايي دقيقتر صورت خواهد پذيرفت. از همين اطلاعات مختصري كه داده‌ايد، اينگونه به نظر ميرسد كه مقداري حساس شده ايد و به اصطلاح اعصاب شما رو به ضعف نهاده است و نشانه آن اين است كه چيزهاي پيش پا افتاده موجب اضطراب وعصبانيت و پريشاني شما مي گردد. قابل ذكر است كه اضطراب ريشه ي وسواس است و گير دادن شما به اين امور كوچك نوعي وسواس است كه اگر التيام نيابد شديد تر خواهد شد. مناسباتي كه با خانواده داريد چندان خوب به نظر نمي رسد. به عبارتي روابط ناملايم با اطرافيان و عاري از محبت، فضاي تنش آلود زمينه را براي عيان شدن چنين مسائلي فراهم مي آورد. يعني اين حالتي كه داريد گوياي مجموعه روابط ضعيف شده بين و الدين و فرزندان است كه در اين راستا بايد موانع ارتباط سالم شناسايي و منهدم شوند تا روال به حالت عادي باز گردد كه در زمينه ي شناسايي اين موانع ما نيز مي توانيم به شما كمك كنيم ولي اين منوط به ارسال اطلاعات تكميلي توسط شما است. خواهر عزيز، اگر نگاهي اجمالي و كوتاه به زندگي خود بيندازيد درخواهيد يافت تا به اين سن كه رسيده ايد از جانب والدين چقدر حمايت شده ايد و آنان چگونه با تحمل رنج و سختي شما را بدينجاي رسانده اند. چند وقت پيش مطلبي را در اينترنت مي خواندم كه نوشته بود توانايي تحمل درد در انسان طبيعي يك اندازه مشخص است و فراتر از ان تحمل نمي شود، در حاليكه ميزان تحمل درد زايمان در مادر به مراتب بسيار بيشتر از آن حد است! و اين از مهر مادر نشأت مي گيرد كه وديعه اي الهي است. ماجرا به اينجا ختم نمي شود. بزرگ كردن، تغذيه كردن، محبت بي چون و چرا، مراقبت از فرزند در دوره بيماري و ناخوشي، تلاش براي تربيت، مدارا با كج خلقيهاي فرزند، برآورده كردن نيازها و... تنها بخش كوچكي از آن چيزي است كه ما به عنوان زحمت پدر و مادر براي فرزند مي شناسيم. پرسشگر گرامي، خداوند مهربان در قرآن كريم مي فرمايد كه ما انسان را به نيكي به والدينش سفارش نموده ايم. در حديثي از نبي اكرم)ص) آمده كه نگاه كردن همراه با محبت به والدين صدقه است. شايد لازم باشد كه بدانيد رضايت پدر و مادر عاملي مهم در سعادت دنيوي و اخروي فرزندان است. به رفتار و كنش خود در مقابل والدين خود خوب بنگريد. ببينيد كه در مقابل آنچه ايشان براي شما فراهم نموده و متحمل بار گران شده اند، شما چه كرده ايد؟! شكسته شدن حرمتها و رعايت نشدن سلسله مراتبها در خانواده يكي از آسيبهاي مهمي است كه گريبانگير خانواده و جامعه امروزي شده است. آن هنگام كه زحمات بي شائبه ي ايشان را به ياد آورديد و دريافتيد كه بر سر سفره ايشان نشسته ايد و وجودتان مديون زحمات ايشان است خود را موظف به تكريم ايشان مي دانيد، ديگر صداي غذا خوردن آنها برايتان ناگور نبوده بلكه موسيقي خوش است. چه بسيار افرادي كه خواهان كمك و مراقبت از والدين خود فقط به نيت رضايت والدين و دعاي خير آنها هستند. راهكارهاي عملي براي مقابله: 1. آموزش تنش زدايي)ريلكسيشن) مي تواند كمك زيادي به تسلط شما بر خود در چنين مواقعي بنمايد لذا سعي كنيد با مراجعه به يك مركز مشاوره ي معتبر اين فن را فرا گيريد. 2. در هنگامي كه از صداي غذا خوردن آنها بر آشفته مي شويد بلافاصله ذهن خود را به سوي خاطرات خوشي كه با آنها داشته ايد سوق دهيد و به آن فكر نماييد. 3. چون قبلا چنين چيزي نبوده و شما از صداي غذا خوردن آنها ناراحت نمي‌شده ايد و اخيرا اينطور شده است سعي نماييد علل و عوامل آنرا دريابيد و به همراه اطلاعات ديگر براي ما ارسال داريد. تا مورد بررسي قرار گيرد و راهكار مناسب ارائه گردد. 4. طبق فرموده خدا سعي كنيد در همه حال با ايشان مهربان باشيد و صبر پيشه كنيد. 5. براي راحتي ايشان تلاش كنيد. هرچند اقدامات كوچك باشد. با اين اقدامات بعد از مدتي درخواهيد يافت كه بودن با آنها برايتان خوشايندتر است و احساس ناراحتي نخواهيد داشت و هم اينكه تأثير آن را در زندگي خود خواهيد فهميد.كافي است آزمايش كنيد. نویسنده: غلامرضا مهرانفر

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#وسواس