وسواس و شک زیاد


سؤال :

سلام خواستم بپرسم براي ترك وسواس به پاكي و نجسي بايد چه كنم در ضمن من هميشه در نماز و غسل و وضو شك دارم فكر ميكنم اشتباه انجام داده ام كمكم كنيد تا از اين مشكلات رهايي يابم


جواب :

با عرض سلام و سپاس ازاينكه مر كز ما را جهت پاسخ به پرسش خود برگزيده ايد، خواهر گرامي در سوالتان عناوين مشكلات خود را ذكر كرده ايد اما از دادن اطلاعاتي در مورد اين مشكلات غفلت كرده ايد و نفرموده ايد كه مثلا مشكلات شما از كي شروع شده، و به نظر خودتان چه عاملي موجب پيدايش آن شده، و يا مثلا بهتر بود مقداري در مورد خانواده ي خود و ويژگي اعضاء آن اطلاعاتي به ما مي داديد با توجه به اينكه وسواس با تمام انواعي كه دارد از اختلالات اضطرابي شمرده مي شود، و گاهي اضطراب ريشه در مسائل خانوادگي دارد، به نظرتان علت اضطرابتان چيست، تا چه اندازه دروناً مقيد به دين هستيد زيرا تقيد به ظواهر دين و بي توجهي به باطن دين مي تواند برخي از مشكلات را براي دين داران بوحود بياورد و همانگونه كه عمل به ظواهر لازم است توجه به محتواي دروني دين هم ضروري است، از نگرشهاي مختلف در زمينه اجتماعي و سياسي سخني به ميان نياورده زيرا گاهي از اوقات داشتن برخي شبهات اجتماعي و سياسي مي تواند منشاء اضطراب باشد، از چگونگي عمل به واجبات و مستحبات و رغبت و عدم رغبت خود به آنها سخني به ميان نياورده ايد، از ساير فعاليتهاي اجتماعي و يا اشتغال به برخي تفريحات سالم و يا احيانا نا سالم سخني به ميان نياورده ايد زيرا تفريحات سالم مانند رفتن به استخر، ورزشهاي سبك، رفتن به مسافرت و غيره در زندگي امروز ضرورت دارد و ترك آن مي تواند موجب بروز برخي از مشكلات روحي و رواني گردد. از احساس خود در حين نماز خواندن وغسل كردن و وضو گرفتن و بعد از آن چيزي نگفته ايد زيرا تحليل اين حالات مي تواند راهگشاي ما براي ارائه ي برخي از راهكارها باشد، اما به هرحال ما با توجه به تجربيات خود نكاتي را به شما عرض مي نماييم و پاسخ تفصيلي را به توضيحات تفصيلي شما وا مي نهيم. آلپورت كه يكي از روانشناسان معروف و مذهبي است در زمينه ي روانشناسي دين نيز كارهاي درخشاني انجام داده است، كه يكي از اين تحقيقات بررسي جهت گيري مذهبي افراد بوده كه وي اين جهت گيري را به جهت گيري درون سو و برون سو تقسيم كرده، انگيزه وي براي تحقيق، اين سوال بوده كه چرا برخي از افراد مذهبي كاملا از مزاياي دين داري سود مي برند و داراي آرامش روحي و رواني در زندگي فردي و اجتماعي هستند و از سلامت روان برخوردارند اما برخي ديگر با اينكه در شمار افراد مذهبي به حساب مي آيند داراي آشفتگي ها و مشكلات روحي و رواني مي باشند و مذهبي بودن هيچ كمكي به آنها در زمينه ي سلامت روان نكرده است. ايشان بعد از تحقيقات بسيار و ديدن كيس هاي مختلف به اين نتيجه مي رسد كه كساني كه جهت گيري مذهبي شان درون سو است يعني دين را بخاطر خدا مي خواهند و انگيزه اي بجز تقرب به خدا ندارند، در آنها آموزه هاي ديني بخوبي موثر افتاده و ناخود خواسته از مزاياي دينداري كه آرامش روحي و رواني از جمله آنها است بهره مند مي شوند و در مقابل كساني كه جهت گيري مذهبي شان برون سو است يعني دين را بخاطر مزاياي آن مي خواهند سودي از دينداري خود نمي برند. در اين راستا مي شود بحث توحيد و شرك را مطرح نمود كه توحيد تكوينا باعث ارتقاء معنوي انسان مي شود و شرك اگر چه ظاهر مذهبي داشته باشد موجب در جا زدن شخص و در نهايت سقوط او به مرحله حيوانيت مي شود. توضيح مطلب آنكه كساني كه هنوز از خود ميان بيني خارج نشده اند و مركز همه خواسته و فعايتهايشان را خود پرستي تشكيل مي دهد و به عبارتي همه چيز را براي خود مي خواهند حتي مذهب را هم براي خود مي خواهند يعني مي خواهند كه مذهب نفعي براي آنها داشته باشد و در مسير منافع آنان قرار گيرد و چون اين نوع مذهبي بودن شرك است ( زيرا مذهب و اعمال مذهبي بايد قربتاً الي الله باشد تا رشد روحي بياورد) باعث ارتقاء رتبه معنوي آنها نمي شود. اين بحث در مورد افراد وسواسي كه محتواي وسواسشان ديني است نيز جريان دارد شخص وسواسي مي گويد كه چرا اين اعمال مذهبي كه من به اين شدت انجام مي دهم نه تنها موجب ارتقاء معنوي من نمي شود بلكه روز بروز باعث تاريكتر شدن قلبم مي شود! ما در جواب مي گوييم كه عملي موجب ارتقاء معنوي مي شود كه به قصد قربت به خدا انجام پذرد در حالي كه عمل شما اگر چه در ظاهر ديني است اما براي آرام شدن خودتان صورت مي پذيرد و دليل آن اينست كه خدا وند در بسياري از موارد به وسواسي مي گويد كه مثلا به شك خود اعتنا نكن ولي آدم وسواسي به تبعيت از شيطان و براي آرامش خود پشت سر هم اعمال را تكرار ميكند و واضح است كه اين عمل به قصد تقرب بخدا صورت نمي گيرد و براي آرام كردن درون خود انجام مي شود لذا نه تنها موجب رشد معنوي نمي شود بلكه تدريجا بخاطر شرك آميز بودن كدورت قلب نيز به همراه مي آورد و در پايان نيز او را به كام بي ديني كامل مي كشاند. و اما در براي پاسخ به سوال شما كه در مورد وسواس پاكي و نجسي و شك وسواس گونه در مورد وضو و غسل و نماز بود، ناگزير هستيم بحثي هرچند كوتاه در بارة وسواس و انواع آن داشته باشيم. وسواس معادل انگليسيobssession است ولي برخي معتقدند كه وسواس معادل خوبي براي اين واژه نيست زيرا نقطة مركزي در آنچه كه به نام وسواس مشهور است «گيردادن» است و بهتر است كه معادل واژة فوق را «گير دادن» بدانيم زيرا گير دادنِ بيمار گونه ويژگي مشترك تمام انواع و اقسام وسواس است. وسواس از نظر محتوا، در يك تقسيم بندي كلي به سه قسم تقسيم مي شود1- وسواس فكري كه محتوايش فكري است؛ در اين قسم شخص به گيردادن هاي فكر خود كه بصورت اجباري دائما تكرار مي شوند و شخص را راحت نمي گذارند مبتلا مي شود. يعني يك فكر خاصي بدون اراده او و بصورت آزار دهنده اي در ذهن او تكرار مي شود و شخص را بيچاره مي سازد كه اگر فرد اقدام به درمان آن نكند اين اختلال پيشرفت كرده و حتي امكان دارد شخص را به حد جنون برساند. اين قسم خود به چندين دسته تقسيم مي شود مثل وسواس تكرار اعدا در ذهن و وسواس تكرار يك جمله در ذهن و........... 2- وسواس عملي كه محتوايش عمل است، در اين قسم شخص به طور ناخود خواسته مبادرت به تكرار يك عمل مي كند، مثلا موي هاي ريش ويا دست خود را مي‌كند، درب خانه را قفل مي‌كند و بعد از اينكه چند قدم از خانه دور شد دوباره باز مي‌گردد و قفل درب را باز بيني مي‌كند و دوباره بعد از چند ثانيه باز مي گردد و همين كار را تكرار مي كند.كه اين قسم نيز به دسته هاي مختلفي همانندوسواس دقت وسواس شستوشو وغيره تقسيم مي شئد. 3- وسواسي كه محتوايش فكري عملي است، گاهي دو قسم ذكر شده؛ باهم تركيب شده و قسم سومي به نام وسواس فكري و عملي كه در اصطلاح روانشناسي علامت اختصاري آن OCD (obsession compulsion disorder) به معني اختلال وسواس فكري وعملي مي باشد، درست مي كنند. در اين قسم شخصي كه دچار وسواس فكري است، براي رهايي از فشارهاي افكاري كه بصورت آزاردهنده اي در ذهن او تكرار مي‌شوند و دست از سر او برنمي دارند؛ به تكرار يك عمل روي مي آورد تا آن فكر مزاحم دمي او را راحت بگذارد. مثلا فكري در ذهن شخص كه به او مي گويد دستت نجس است، دائما و به صورت آزار دهنده اي تكرار مي شود و شخص براي رهايي دست خود را مي شويد و چون دوباره آن فكر بطور ناخواسته اي تكرار مي شود شخص دوباره براي رهايي شستن دست خود را تكرار مي كند و دائما اين عمل تكرار مي شود. معمولا وسواس يك مبناي زيست شناختي(biological) دارد، در اين صورت شخص مبتلا به وسواس و بويژه در نوع شديد آن، بايد ابتدا به يك متخصص اعصاب و روان(روان پزشك) مراجعه نمايد تا با شروع درمان بوسيله دارو تا حدي بتواند بر خود مسلط شود و بعد از آن مداخلات روان درماني و رفتار درماني براي بهبود وضيت شخص مبتلا به وسواس شروع مي شود. تكنيكهاي كنترل و توقف فكر و غرقه سازي بهترين و متداول ترين روش براي درمان انواع وسواس مي باشد ولي همانطور كه گفته شد در وسواسهاي شديد ابتدا بايد درمان دارويي صورت پذيرد. نكته ي ديگر اينكه چون وسواس از اختلالات اضطرابي به حساب مي آيد آموزش تنش زدايي(relaxation) مي توانى كمك زيادي به كنترل آن بنمايد شما مي توانيد اين فن بيسار كاربردي را با مراجعه به مراكز روان درماني و مشاوره فراگيريد. نكته ديگري كه اشاره به مي تواند در جهت حل مشكل شما مفيد باشد انتخاب سبك زندگي است، افراد با توجه به باورهاي پايه اي خود كه در روانشناسي از آنها به عنوان روان بنه و يا اسكيما ياد مي شود و در طي ساليان طولاني تجربه و آموخته شده، براي زندگي خود سبكهاي خاصي را برمي‌گزينند كه اگر آن باورهاي پايه اي اشتباه باشد اين سبكهاي زندگي نيز اشتباه و آسيب زا خواهد بود لذا اگر مايل بوديد كه در اين زمينه بحثهاي بيشتري با شما داشته باشيم، سوالاتي را كه در ابتداي پاسخ مطرح كرديم و نيز برخي از موضوعاتي كه مي تواند در جهت تحليل و بررسي سبك زندگي شما مفيد باشد را براي ما ارسال داريد. و نكته پاياني اينكه افكار زايد و وسواس گونه كه منجر به اعمال وسواس گونه مي شود ريشه در وقت زايد دارد، لذا توصيه ي رفتار درماني ما به شما اينست كه براي رهايي از وسواس بايد خودتان را شديدا درگير فعايتهاي علمي، حرفه اي، هنري، ورزشي، تفريحي بكنيد تا ذهن تان مجالي براي اشتغال به اين گونه افكار زايد پيدا نكند. منتظر تماس بعدي شما هستيم اميد است كه مارا از دعاي خير خود در اين ايام خدايي و پربركت فراموش نفرماييد. غلامرضا مهرانفر

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#وسواس