دوران عقد


سؤال :

سلام شش ماهه عقدکردم خانواده جزو خانواده هایی هستن که دوست ندارن زیادخانه پدرشوهر برم ومخصوصابرای خواب و همچنین مسافرت رفتن با همسر'متاسفانه شوهرم ادمی بسیارخودخواه که هروقت اون خواست بایدگوش کنم'کمکم کنیدلطفا


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر خانواده تان مایل به رفتن به خانه پدر شوهر نیستند ، باید خانه خودشان را خالی و خلوت برای تو و شوهرت در اختیار بگذارند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت معاشرت