از بین بردن اضطراب


سؤال :

براى رسيدن به تعادل روحى و از بين بردن اضطراب و تشويش درونى، از كجا بايد شروع كرد آيا با ازدواج مى ‏توان به اعتدال روحى رسيد؟


جواب :

پاسخ به اين سؤال، دشواراست، زيرا عوامل گوناگونى مى ‏تواند موجب اضطراب و نگرانى افراد شود و هر كس با توجه به شخصيت خود و شرايط زمانى و مكانى و شغلى و نيز ميزان آسيب‏ پذيرى و قوت و ضعف سيستم ايمنى، دچار اضطراب و نگرانى مى ‏شود؛ در حالى كه ممكن است همين شرايط، براى فرد ديگرى اضطراب ‏زا نباشد. بنابراين نمى‏ توان عوامل اضطراب را دقيقاً مشخص كرد. در تعريف «اضطراب» آمده است : «اضطراب ترسى است مبهم كه عامل آن مشخص نيست». به طور كلى مى ‏توان گفت : حوادث ناگوار دوران كودكى، حوادث غيرمنتظره در زمان حاضر، بيمارى‏ هاى سخت، عدم مهارت‏هاى كافى براى بر عهده گرفتن مسئوليت و نبود مهارت‏هاى اجتماعى و ارتباطى را مى‏ توان از جمله عوامل روان‏شناختى اضطراب برشمرد. علاوه بر اين، ضعف اعتقادات و باورهاى دينى يا ضعف ايمان، گناهان و انجام ندادن تكاليف شرعى و دورى از امور معنوى، مى‏ تواند زمينه بروز اضطراب را در فرد به وجود آورد. براى درمان اضطراب ابتدا بايد ريشه ‏هاى آن را از طريق جلسات روان درمانى، جستجو كرد و سپس به درمان آن پرداخت كه بيان آن در اين نوشتار نمى‏ گنجد. اما از نظر دينى راه مقابله با اضطراب‏ها و نگرانى ‏ها عبارت است از : تقويت ايمان، دورى از گناه، شناخت تكليف و انجام وظايف دينى، ذكر و ياد خدا، اُنس با قرآن، «ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ...»(زمر (39)، آيه 23.) خواندن ادعيه، با توجه به معانى آنها، معاشرت با افراد مؤمن و متقى، شركت در مجالس مذهبى. آنچه گفته شد بيشتر جنبه كلى دارد و درمان اضطراب يا هر بيمارى روانى ديگر، نياز به جلسات مشاوره حضورى دارد تا ابتدا مشكل و علل آن شناسايى و سپس راه ‏هاى مقابله با آن ارائه شود. درباره اينكه آيا ازدواج مى‏ تواند نگرانى و اضطراب را از بين ببرد يا كاهش دهد؟ بايد گفت كه اين امر بستگى به اين دارد كه علت اضطراب و نگرانى چيست؟ اگر علت آن تنهايى، نيازهاى عاطفى و نيازهاى جنسى باشد، به طور قطع ازدواج - در صورتى كه با معيارهاى صحيح و با فرد مناسب انجام گيرد - موجب كاهش اضطراب و حتى از بين رفتن نگرانى ‏ها مى‏ شودY اما اگر ريشه و علل اضطراب، عواملى غير از نيازهاى مربوط به ازدواج باشد، معلوم نيست از طريق ازدواج بتوان آن مشكلات را حل و نگرانى ‏ها را برطرف كرد. بنابراين لازم است با مراجعه به مشاور مسائل و مشكلات خود را مطرح كنيد تا راه‏كارهاى مناسب براى مقابله با اضطراب و نگرانى ارائه شود.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اضطراب و استرس