خرج و مخارج


سؤال :

باعرض سلام و خسته نباشید.بنده تودوران عقد هستم واکثرخرجای همسرموخودم دادم و خانوادش انگارکه هیچ وظیفه ای ندارن و اگ من هم ندم خانومم ازحقوق خودش خرج دانشگاه و پوشاکو... میده و اصلا جایی برای پس انداز نداریم.خیلی نگران و ناراحتم اما به روی خانومم نمیارم.چکنم؟


جواب :

باعرض سلام و خسته نباشید.بنده تودوران عقد هستم واکثرخرجای همسرموخودم دادم و خانوادش انگارکه هیچ وظیفه ای ندارن و اگ من هم ندم خانومم ازحقوق خودش خرج دانشگاه و پوشاکو... میده و اصلا جایی برای پس انداز نداریم.خیلی نگران و ناراحتم اما به روی خانومم نمیارم.چکنم؟

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت مالی ذوران عقد