خانواده و آثار مخرب ماهواره


سؤال :

با عرض سلام؛ براي حل معضلات ماهواره در خانواده هايي كه ميگن ماهواره هيچ تأثيري روي ما نداره چكار بايد كرد؟ در صورتي كه واقعا تأثير روي خانواده گذاشته.


جواب :

با سلام و عرض ارادت خدمت شما پرسشگر گرامي؛ از اينكه با ما سخن مي گوئيد خرسنديم و اميدواريم كه ارتباط شما با ما تداوم داشته باشد. به نظر شما چرا چنين افرادي عليرغم اينكه به آثار ماهواره بر روي رفتار خود آگاه هستند، اين آثار را نفي مي‌كنند؟ به نظر يكي از مهم‌ترين دليل نفي آثار مخرب ماهواره اين است كه فرد خواهان آن است تا از فشار رواني ناشي از تماشاي برنامه های ماهواره رهايي پيدا كنند، چرا كه تا زماني كه به آثار مخرب ماهواره باور داشته باشند، هر باري كه به تماشاي ماهواره مشغول مي‌شوند، دچار عذاب وجدان مي‌شوند؛ براي همين به راحتي آثار ماهواره را نفي مي‌كنند تا در اين زمينه دچار عذاب وجدان نشوند و از طرفي هم رفتار خود را براي ديگران توجيه كنند. براي اينكه بتوان اين افراد را نسبت به اشتباهي كه به آن دچار هستند، آگاه كرد و از طرفي هم آنان را از اين عادت زشت رهايي داد راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود : 1. با دقت كتبي كه در مورد آسيب‌هاي ماهواره نوشته شده است را بخوانيد و مطالب آن را با آمار و ارقام و مستند براي آنان بيان كنيد. 2. سعي كنيد آسيب هاي تماشاي ماهواره را در خانواده‌هايي كه به این درد دچار هستند را براي آنان بيان كنيد. به عنوان مثال بگوئيد خانواده‌اي را مي‌شناسم كه شوهر خانواده ماهواره تماشا مي‌كند، تماشاي ماهواراه بر روابط بين او و همسرش تأثير منفي داشته است. زماني كه آسيب‌ها به صورت عيني بيان شود، تأثير بيشتري بر روي مخاطب دارد. 3. در فضايي صميمي با آنان صحبت كنيد و علت نفي برنامه های ماهواره را صميمانه براي آنان بيان كنيد. 4. براي اينكه بتوانيد آنان را در اين مورد قانع كنيد، بايد با افرادي كه در خانواده تان با شما همفكر هستند ائتلاف كنيد و سعي كنيد به صورت دوره‌اي با آنان قرار بگذاريد تا در مورد آسيب‌هاي ماهواره با اقوامي كه دچار چنين موضوعي هستند، صحبت كنيد. 5. براي اينكه در كار خود موفق باشيد، لازم است تا ارتباط عاطفي خود را با خانواده و اقوام تان تقويت كنيد، زيرا تا زماني كه ارتباط عاطفي قوي بين شما و آنان بر قرار نشود، به كارگيري شيوه هاي تربيتي نمي تواند تأثير چنداني داشته باشد. اگر ذهن و قلب فرد را به صندوقچه اي تشبيه كنيم كه در آن قفل مي باشد تنها راه باز كردن در اين صندوقچه ارتباط عاطفي با فرد است؛ پس تمام همت خود را بكارگيريد تا ارتباط عاطفي خود را با آنها بيشتر كنيد؛ هر چقدر شما در اين مرحله موفق شويد، موفقيت شما در رسيدن به هدفتان بيشتر خواهد شد. 6. از شيوه هاي تربيتي غير مستقيم استفاده كنيد. در اين شيوه به جاي اينكه محتواي تربيتي به صورت مستقيم به مخاطب انتقال داده شود، به صورت غير مستقيم مخاطب در معرض پيام هاي تربيتي قرار مي گيرد. تهيه و اهدا كتبي كه درباره مسائل ديني مي باشد؛ نوشتن رواياتي كه در اين زمينه است و قرار دادن آن در جايي كه مخاطب با آن روبرو شود و يا هر چيزي كه احتمال مي دهيد در تشويق آنها براي ترك اينگونه رفتارها مفيد است. 7. هر شخصى يك نقطه پذيرش و به قول معروف «رگ خوابى» دارد، سعى كنيد اين رگ خواب و نقطه پذيرش را به دست آوريد و از اين كانال وارد شويد و هدف خود را تعقيب كنيد و لذا به صرف اين كه بايد شخصى را هدايت كرد بسنده نكنيد، بلكه با مطالعه بر روى خصوصيات وى، راه نفوذ در او و جلب نظر او را به دست آوريد؛ سپس زير بناهاى فكرى وي را مورد بررسى قرار داده و در اصلاح آن بكوشيد. ديدگاه فرد در مورد خداوند، جهان هستى، انسان، معاد و امورى است كه داراى نتيجه مستقيم بر عملكرد افراد مي باشد. پس بايد به تقويت و اصلاح اين مبانى كوشيد. 8. يكي از علل تماشاي ماهواره نداشتن سرگرمي مناسب مي‌باشد، بايد به گونه‌اي برنامه ريزي كنيد تا آنان بتوانند از سرگرمي‌هاي مناسب استفاده كنند.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#ماهواره