دوران عقد


سؤال :

سلام دوران عقد طولانی چه تاثیر سوئی می تواند در زندگی مشترک داشته باشد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم روی چند مسئله اثر نامناسب دارد : 1 - احساس دختر که با انتظار طولانی رنج روحی پیدا می کند 2 - فرصت دادن به دخالت و شکایت دیگران و رنج تو و دختر از این تذکرهای مکرر 3 - عدم بهره مندی و تامین جنسی و عاطفی در اختیار بخاطر ملاحظات رفت و آمد 4 - بروز برخوردهای بین دختر با تو و فاصله گیری احتمالی تو از دختر برای درامان ماندن از گلایه های وی و خانواده اش یا شرم مربوط به آن 5 - نگرانی خانواده ات 6 - تقابل و تفاوت در مدیریت دو گانه بر دختر ( پدرش و شوهرش )

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدت دوران عقد
#گلایه خانواده
سؤالات مرتبط