داشتن افکار منفی در مورد دوستان و خویشاوندان


سؤال :

با سلام؛ در اكثر مواقع ذهنم خود به خود در مورد بعضي از كساني كه با آنها روابطي عادي دارم (دوستان و خویشاوندان) منفي بافي مي كند و من در عذابم كه چه كنم ؟ لطفا پاسخي واضح و شفاف ارائه دهيد .


جواب :

سلام؛ خوشحاليم که شما مخاطب ما هستيد. آنچه در سوالتان بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد نوع تفكر شما نسبت به روابط و ارتباط و نحوه برخورد با ديگران است و لازم است تغيير نمايد. نكته مثبت مطلب شما اينست كه احساس مي كنيد اينگونه تفكر و نگاه را نسبت به ديگران داريد و خواستار تغيير اين نوع نگاه هستيد، لذا نيمي از راه را طي نموده ايد و كافي است با عملي ساختن راهكارهايي كه خدمتتان بيان مي شود اين تغيير را تسريع نموده و زودتر به نتيجه مورد نظر برسيد. البته كاملا به خود مطمئن باشيد كه مى‏توانيد روحيه خود را تغيير دهيد ولى براى نتيجه گيرى عجول نباشيد، بلكه با خود فكر كنيد بايد حداقل يكسال روى خود كار كنيد و اگر چنين كنيد حتما پس از آن دگرگون خواهيد شد. قبل از بيان راهكارها به چند نكته اشاره مي نماييم : نكته اول : هر فردي براي دست‌يابي به يك ارتباط صحيح با ديگران و داشتن آرامش روان ، بايد ديدگاه خود را متحول سازد و شيوه‌ تفكرش را عوض نمايد. شما نبايد چنين فكركنيد كه فقط يك راه‌حل وجود دارد كه اگر به آن دست‌يابيد، اوضاع روبه‌راه خواهد شد. نكته دوم : براي رسيدن به تغيير ذهن و داشتن تفكر مثبت ، به روش‌هاي گوناگوني نياز است تا بتوانيد بر وضعيت‌هاي ذهني منفي كه پيچيده و متنوع هستند، غلبه كنيد. اگر شما بخواهيد بر شيوه‌هاي تفكر منفي غالب شويد، اين امر، تنها با به‌كارگيري يك روش تفكر يا يك تكنيك، ميسر نيست. تغيير، مستلزم گذر زمان است؛ حتي تغيير مادي هم‌ زمان مي‌گيرد. براي نمونه، اگر شما از يك شرايط آب‌ و هوايي به شرايط ديگري نقل‌ مكان كنيد، بدن‌تان براي تطبيق با محيط جديد، نيازمند زمان است؛ همين‌طور تغيير حالت فكري شما هم زمان مي‌برد. با گذشت زمان، شما مي‌توانيد تغييرات مثبتي داشته باشيد. نكته سوم : ما با تحرك ‌بخشيدن به انديشه ‌هاي ‌مان و به ‌كارگيري روش‌ هاي گوناگون براي تفكر، مي‌توانيم سلول‌هاي عصبي خود را به‌شكل تازه‌اي درآوريم و شيوه‌ عملكرد مغزمان را تغيير دهيم. اين ويژگي در عين‌حال، مبنايي ا‌ست براي اين فكر كه تحول دروني، با آموزش آغاز مي‌شود و شامل جايگزيني تدريجي «شرطي‌سازي منفي» با «شرطي‌سازي مثبت» است. نكته چهارم : همانطور كه مي دانيد ذهن آدمي كارگاه توليد فكر است كه از منبعي به نام ضمير ناخود آگاه سرچشمه مي گيرد. ضمير ناخود آگاه نمي تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخيص دهد ولي چنان قدرتي دارد كه اگر از آن غافل شويم مي تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جايي كه دوست دارد ببرد. انديشه زيبا و مثبت مي تواند بهشتي در زندگي انسان بسازد همچنان كه انديشه منفي و يأس آور مي تواند جهنمي در زندگي او خلق كند؛ انسان ها همان خواهند شد كه در انديشه آنند. بنابر اين آينده هر كس در گرو چگونگي نگرش او به زندگي است. موفق ترين انسانها كساني هستند كه توانسته اند در ذهن خود انديشه هاي مثبت داشته باشند. آنان كه مي پندارند قادر و توانا نيستند، در واقع مثبت نگري را كنار گذاشته و در جنبه هاي منفي وقايع تمركز كرده اند.خانواده، كانون يادگيري چگونه انديشيدن و چگونه زيستن است. در خانواده مثبت انديش اعضاي خانواده خود را قادر و توانا مي دانند و نگاهشان به ديگران آكنده از مهر و عاطفه است. چنين خانواده هايي قادر خواهند بود هر ناممكني را به ممكن تبديل كنند و توفيق و كامكاري را نصيب خود نمايند . راهكارهاي تقويت تفكر مثبت افكار از چنان قدرتي برخوردارند كه مي توانند سازنده يا ويرانگر باشند،بنابراين بايد به خود بياموزيم كه افكارمان را هوشمندانه كنترل كنيم تا در زندگي به موفقيتها و كاميابي هاي بزرگي دست يابيم. 1- نسبت به خودمان احساس خوبي داشته باشيم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانيم. مثلا صبح ‌ها كه از خواب بيدار مي‌شويد، مي‌توانيد به انگيزه‌ مثبت و صميمانه‌ جديدي فكركنيد و بگوييد: “من از امروز، بهتر استفاده مي‌كنم. من نبايد امروز را تلف‌كنم.” سپس شب، پيش از خواب، ببينيد چه كرده‌ايد و از خود بپرسيد: “آيا از امروز چنان ‌كه مي‌خواستم، استفاده كردم؟” اگر چنين بوده، بايد خوشحال باشيد وگرنه اعمال خود را در آن روز نفي‌كنيد و ذهن‌تان را به‌سمت مثبت ‌شدن تقويت كنيد. 2- ليستي از صفات مثبت خود تهيه كنيم و راههاي تقويت آنها را بيابيم و تجربه كنيم. 3- ليستي از افكار منفي خود را در طي روز تهيه و سعي كنيم براي هر فكر منفي يك فكر مثبت معادل بيابيم تا به كمك آن بتوانيم با افكار منفي مقابله كنيم. در مورد فكري كه بيان نموديد مضرات و آسيب هاي آن را در صفحه اي يادداشت كرده و از اين مورد به عنوان عامل انگيزشي در جهت حذف آن فكر بهره گيريد. مثلا كم شدن ارتباط با ديگران، ناراحتي رواني خود، بدبيني به ديگران و ... 4- به نداي منفي دروني خود و تلقين هاي مخرب و نگران كننده ديگران بي توجه باشيم و سعي كنيم عكس آنها را انجام دهيم. براي اينكار مواردي که نسبت به آنها حساس هستيد و افكار شما را درگير مي كنند را در جدولى بنويسيد و سعي نماييد حساسيت خود را تقليل نماييد. موارد انجام يا تخلف در هر روز را يادداشت نموده و همواره سعى بر تقليل موارد تخلف نماييد. 5- افكار خود را متوجه خوبي ها و جنبه هاي مثبت زندگي كنيم تا به مرور مثبت نگر شويم. 6- با خوش بيني سعي كنيم دستوراتي به ذهن خود بدهيم كه انديشه هاي جديد مثبت شكل گيرند. 7- هر روز صبح كه از خواب بر مي خيزيم با نگاه كردن به يك منظره يك تابلوي نقاشي زيبا و يا اسما الله روز خود را با نشاط و خوش بيني آغاز كنيم. 8-از افراد منفي نگر يا موقعيت هايي كه باعث ايجاد افكار ناخوشايند و منفي مي شوند دوري و يا سعي كنيم كمتر با آنها برخورد داشته باشيم. 9- اعتماد به نفس خود را در هر شرايطي حفظ كنيم و هرگز به ديگران اجازه ندهيم كه آن را متزلزل كنند. بايد متوجه باشيم كه اعتماد به نفس كليد خلق تفكر مثبت است. 10- به لحظات زيبا و دوست داشتني گذشته خود فكر و سعي كنيم آنها را تكرار نماييم. 11- از ترديد و دودلي دوري كرده و كارها را با جديت دنبال كنيم. 12-به قدرت بي كران خداوند ايمان داشته باشيم و با خود تكرار كنيم كه من لياقت بهترين ها را دارم و با لطف خداي بزرگ به آنها خواهم رسيد. 13- در توصيف احوال و زندگي خود از كلمات مثبت استفاده كنيم. 14- در تعريف از افراد خانواده يا دوستان از كلمات مثبت و روحيه بخش استفاده كنيم (نمونه : فلاني شخص بسيار شريف و بزرگواري است.) 15- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نكنيم و بدانيم كه در سايه سعي و تلاش به آنچه بخواهيم مي رسيم. 16- براي تغيير اوضاع و شرايط نامساعد اقدام كنيم و مطمئن باشيم كه مي توانيم آنها از بين ببريم. 17- از انزوا و گوشه گيري كه باعث ايجاد افكار منفي مي شود دوري و اوقات خود را در جمع خانواده،فاميل و دوستان سپري كنيم. 18- هر وقت احساس كرديم كه افكار منفي سراغمان آمده است،وضعيت خود را تغيير دهيم و به كاري سرگرم شويم. 19- ممكن است هنگام خواب و در رختخواب، افكار منفي به سراغمان بيايد؛ تا خسته نشده ايم به رختخواب نرويم. 20- ضمناً به تلاوت قرآن و خواندن نماز بيشتر بپردازيد كه به فرموده قرآن : نماز را در طرف روز بپا داريد و در ساعات تاريكى شب كه البته خوبى و نيكى‏هاى شما زشتى ‏ها و بدكاري ها را از ميدان بيرون مى‏برد(سوره مبارکه هود، آيه شریفه 114). اجراي راهكارهاي تقويت تفكر مثبت هيچ هزينه اي ندارند و به سن و سال افراد نيز مرتبط نمي شوند. فقط اين شعار را فراموش نكنيم : «اگر افكارمان را كنترل كنيم،زندگي مان متحول مي شود.» بنابراين اجراي راهكارها را از همين حالا شروع كنيم و آن را به فردا موكول نكنيم،زيرا ممكن است فردا هرگز نيايد. ما هم در شهر مقدس قم و كنار حرم كريمه اهل بيت حضرت معصومه سلام الله عليها براي شما انسان هاي خواستار پاكي دعا مي كنيم و بی صبرانه منتظر مكاتبات بعدی شما هستیم. نویسنده : حامد محقق زاده

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#کنترل فکر