طولانی شدن عقد


سؤال :

دوران عقد من تا 2 سال طول کشید پس از آن نزدیک موعد عروسیمان یکی از اقوام همسرم فوت کرد و تا یکسال به عقب افتاده است. در یکی از موضوعات مطرح شده گفته بودید که زن از انتظار طولانی متنفر است و ذهنش به هم می ریزد ، اکنون من در این وضعیتم ، بسیار عصبی و بداخلاق شده ام ، فک میکنم با این وضع حتی اگر زندگیم شروع شود به خاطر این وضعیت روانی زندگی مطلوبی نخواهم داشت. برای خروج از این وضعیت چه کار کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه در عرف ،ادب نگاهداشت حرمت بستگان متوفی محسوب می شود تا چهلم است و پس از آن هیچ نمادی برای این رعایت ندارد بویژه اگر نیازهای جسمی و روانی افراد جدی شود ، تاخیر در عروسی معصیت محسوب می شود و این عصیان روح فرد فوت شده را هم از خیرو برکات محروم می کند . ضمنا خوب است ما مسلمانان یاد بگیریم بجای این آدابی که عمدتا نتیجه عرفی و اجتماعی دارد ولی در خشنودسازی خداوند هیچ نقشی ندارد ، برای مردگانمان ، نماز و دعا و خیرات و انفاق بکنیم . آزردن روح همسر ( آن هم تا این حد ) که انفاق به روح مرده نیست!!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدت دوران عقد
سؤالات مرتبط