چند همسري


سؤال :

چند ماه پيش مردي را در يك برنامه تلويزيوني دعوت كرده بودند كه چند زن داشت و وقتي مجري از او پرسيد چرا چند همسر داريد خيلي صريح گفت چون مي خواستم تو زندگي بيشتر لذت ببرم. آيا اين استدلال با احكام شرعي يا فرهنگ اسلامي تضاد ندارد؟


جواب :

با سلام و عرض ارادت خدمت شما پرسشگر گرامي؛ از اينكه با اين مركز در ارتباط هستيد خرسنديم و آرزو داريم كه اين ارتباط تداوم داشته باشد. براي پاسخ گويي به سوال شما، بنده چندين بار فيلم گفت و گوي مورد نظر را با دقت تماشا كردم. به نظر مي رسيد فرد مورد نظر به دليل آشنا نبودن با فضاي برنامه هاي زنده صحبت هايي را كرد كه به هيچ عنوان قصد آن را نداشت؛ به بيان ديگر الفاظي را در گفتگو به كار برد كه نمي توانست منظور او را منتقل كند. البته نوع سوالاتي كه مجري برنامه هم از او مي كرد (احتمالا با هدف تخطئه اين نوع همسرداري!) در اين ميان بي تاثير نبود. او در ادامه توضيح داد كه به دليل بيماري لاعلاج همسرش مجبور به ازدواج مجدد شده است كه دليلي معقول و شرعي است. با ذكر اين مقدمه به بررسي سوال شما به صورت خلاصه مي پردازيم : در هر چيزي اگر بشود ترديد كرد در اين جهت نمي توان ترديد كرد كه اديان آسماني عموما بر ضد هوسراني و هواپرستي قيام كرده اند ، تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوس راني و هواپرستي بصورت تحمل رياضت هاي شاقه درآمده است . يكي از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستي است. قرآن كريم هواپرستي را در رديف بت پرستي قرار داده است. در اسلام آدم ذواق يعني كسي كه هدفش اينست كه زنان گوناگون را مورد كامجوئي و چشيدن قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند معرفي شده است. امتياز اسلام از برخي شرايع ديگر به اينست كه رياضت و رهبانيت را مردود مي شمارد ، نه اينكه هواپرستي را جايز و مباح مي داند . از نظر اسلام تمام غرائز اعم از جنسي و غيره بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد . اما اسلام اجازه نمي دهد كه انسان آتش غرائز را دامن بزند و آنها را بشكل يك عطش پايان ناپذير روحي در آورد . از اين رو اگر چيزي رنگ هواپرستي يا ظلم و بي عدالتي به خود بگيرد كافي است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست . جاي ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج مجدد اين نبوده است كه وسيله عياشي براي مردم هواپرست و وسيله بدبختي و دربه دري براي يك زن و يك عده كودك را فراهم سازد . تشويق و ترغيب فراواني كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج مجدد شده است، فلسفه و شرايط خاصي دارد كه شما مي توانيد در مكاتبات بعدي آن را از ما بخواهيد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#چند همسری و ازدواج مجدد