دعوا بر سر مراسم عروسی


سؤال :

بنده با خانمم سر مراسم عروسي دعوا داريم، ايشون ميگن بايد با رسم و رسوم ما باشه، خانواده منم ميگن كه بايد طبق رسم ما باشه. لطفا راهنمايي كنيد؟


جواب :

پرسشگر گرامی؛ بسياري از رسوم از توافقات عرفي است، به گونه اي كه هر كس رسوم خود را به صورت يك قانون جلوه مي دهد و عمل نكردن به آن در نگاه طرف مقابل، يك تخلف و حتي گاهي بي احترامي محسوب مي شود. آن چيزي كه براي يك زوج جوان كه گام هاي نخست زندگي مشتركشان را برمي دارند، مهم است، اين است كه : اولاً چيزي موجب برهم زدن تفاهم و صميميتشان نشود؛ ثانياً اين قبيل مسائل باعث بحث و جدل بين آنها نشود؛ ثالثاً بايد علت پايبندي به اين رسوم را پيدا كنيد. دو علت عمده در اين زمينه وجود دارد : - علت شخصي است به اين معنا كه برخي افراد، خودشان اين رسوم را پذيرفته و به آنها عقيده دارند و حتي آن ها را ترويج مي كنند. - اين علت يك علت تحميلي است، به اين صورت كه گاهي اينگونه نيست كه افراد اين رسوم را قبول داشته باشند، حتي ممكن است با آنها مخالف هم باشند اما آنچه علت اصرار و پايبندي آنها به اين رسوم است، فضايي است كه در جامعه حاكم شده است و اين فضا آنها را مجبور به عمل به اين آداب ميكند و آنها در درون خود، يك حالت اجبار و تحميل از طرف جامعه در اينباره احساس مي كنند. در ازدواج اين حالت را افرادي مانند پدر و مادرها، فاميل، دوستان، محله و طبقه اجتماعي فرد ايجاد مي كنند. لازم است علت اصرار به رسم و رسوم را در همسر و والدين خود و همچنين خودتان، پيدا كنيد و با توجه به هر كدام از دو علتی که ذکر شد، برخورد لازم را انجام دهيد. اما، براي در امان ماندن از اختلاف و جدل در این زمینه، چند گام بايد برداريد : گام اول؛ منطق و منش خود در زندگي را با صميميت براي همسر و خانواده خود بيان كنيد و منطق آنها را نیز بشنوید. گام دوم؛ در عمل از خودتان شروع كنيد. مثلاً اگر فكر مي كنيد در ازدواج و مراسمش نبايد اسراف و تجمل گرايي باشد، در خريدهايي كه مربوط به شما است اين مهم را رعايت كنيد و در ابتدا از همسرتان توقع نداشته باشيد مانند شما عمل كند. گام سوم؛ اين را بدانيد كه تغيير اين نوع تفكرات، يك شبه حاصل نمي شود؛ پس براي حفظ تفاهم و صميميت خود، عمل به برخي از اين رسوم را اولويت بندي كنيد و آن را با همسرتان در ميان بگذاريد و نظر او را نيز جلب كنيد. مثلاً به او بگوييد از اين ده رسم فكر مي كنم اين پنج رسم را بتوان انجام داد. گام چهارم؛ اگر كارها آن طور كه شما مي خواهيد پيش نمي رود، عصباني نشويد و از كوره در نرويد؛ اين مسأله را به عنوان تمريني تلقي كنيد كه ممكن است در طول زندگي با امثال آن مواجه شويد. پس با برخورد با اولين مانع، فكرهاي ناصحيح را به ذهنتان راه ندهيد. به خودتان نگوييد عجب اشتباهي كردم كه ازدواج كردم يا حالا كه همسرم اين مطلب را قبول نمي كند معلوم مي شود كه همسر ايده آل من نيست. گام پنجم؛ در زندگي نقش سازنده را ايفا كنيد. خوشبختي يك گنج نيست كه آن را پيدا كنيد بلكه گنجي است كه بايد آن را بسازيد. سازندگي آري، يابندگي ممنوع! در تمام اين مراحل، اين را بدانيد كه اين شما هستيد كه بايد اين فضا را مديريت كنيد و در صورت مديريت خوب، اين مسائل با حداقل اختلاف و دلخوري سپري مي شود. موفق باشید. باز هم با ما سخن بگویید. نویسنده : احمد تمسکی

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#آداب و رسوم و تشریفات غلط