عروسی یا ...


سؤال :

من چطوري ميتونم همسرم را متقعاد كنم كه به جاي مراسم عروسي كه پرازگناهه من و همسرم به سفرمكه بريم و بعدش يك مهموني ساده بگيريم؟


جواب :

از اينكه با ما در ارتباط هستيد خوشحاليم و اميدواريم اين ارتباط تداوم داشته باشد. پرسشگر گرامي بهتر بود ما را از جنسيت خود آگاه مي كرديد تا با توجه به آن پاسخ مناسب را در اختيار شما قرار بدهيم. با توجه به سياق سوال شما حدس مي زنيم جنسيت شما مرد باشد از اينرو پاسخ را با توجه به آن تنظيم مي كنيم. مراسم عروسي از دير زمان معمول و مرسوم بوده است. در واقع فلسفه برگزاري مراسم عروسي اعلام پيوند الهي ازدواج بين دوانسان، بر همگان مي باشد كه اين اعلام همگاني باعث استحكام اين پيوند مي گردد و مانع از اين مي شود كه مشكلات جزئي زندگي كه در همه زندگي ها وجود دارد باعث گسسته شدن اين پيوند مبارك شود. دوران عقد و مراسم عروسي يكي از شور انگيز ترن خاطرات زندگي هر انساني است كه تا ساليان سال و حتي تا اواخر عمر خاطرات آن در ذهن فرد باقي مي ماند. مراسم عروسي بويژه براي خانم ها بسيار اهميت دارد و آنان در تمام عمر آرزو دارند براي يك بار هم كه شده در اين لباس خود را نظاره گر باشند، شايد اين حس براي ما مردان عجيب و حتي تا حدي غير معمول باشد اما چنين موضوعي واقعا براي خانم ها اهميت دارد. پرسشگر گرامي لازم است به موضوع مورد نظر با ديد يك خانم نگاه كنيد و براي احساسات زنانه همسرتان احترام قائل شويد ، از اينرو چنانچه او نسبت به اين كار (رفتن به زيارت خانه خدا) انگيزه اي ندارد، نظر او را بر ديدگاه خود مقدم كنيد. در اينجا لازم توجه شما را به اين نكته جلب كنم آنچه در اسلام مستحب است مراسم عروسي و اطعام مومنين است و شما در واقع با اين كار به يكي از دستورات دين عمل كرده ايد. در ضمن برگزاري عروسي مي تواند نقش مهمي در استحكام بنيان خانواده داشته باشد و زن و مرد را بيش از پيش به يكديگر نزديك كند.سعي كنيد از طرف شما گناهي انجام نشود واز اختلاط زن ومرد جلوگيري نمائيد. اكنون با ذكر نكاتي به بررسي بيشتر سوال شما مي پردازيم: 1. نكته مهم اينست كه سعي نماييد اين موضوع جزيي و مسايل مانند آن عاملي براي اختلاف بين شما و همسرتان نشود. 2. همانطور كه بيان شد مراسم عروسي به اندازه اي كه براي زنان اهميت دارد، براي ما مردان داراي اهميت نمي باشد، بنابراين بهتر است در اين مورد نظر همسر خود را بر ديدگاه خود مقدم كنيد. 3. چنانچه احساس مي كنيد، همسر شما به مراسم عروسي علاقه زيادي دارد، بهتر است در اين باره ديگر با او سخني نگوييد و مقدمات عروسي را فراهم كنيد، چراكه ممكن است همسرتان با اصرار شما در ظاهر متقاعد شود بر خلاف ميل خود، خواسته شما را قبول كند اما از آنجا كه اين كار را بدون ميل دروني قبول كرده است، براي هميشه آرزوي مراسم عروسي را در دل داشته باشد. 4. به ياد داشته باشيد يكي از ويژگي هاي انسان مومن توجه به خواست همسر است و از ديدگاه اسلام توجه به خواست همسر داراي ثواب بسيار است. شما مي توانيد با مقدم كردن خواست همسرتان تا حدي ثواب زيارت را جبران كنيد. 5. مقدم كردن نظر همسرتان در ابتداي زندگي مي تواند موجب اعتماد بيش از حد او به شما شود و مهر و محبت را در فضاي خانه شما بيشتر كند. 6. شما مي توانيد با برنامه ريزي دقيق ضمن برگزاري مراسم عروسي، از اينکه مراسم ازدواج شما تبديل به مجلس گناه شود، جلوگيري کنيد.( راهکارهاي برگزاري عروسي بدون معصيت را مي توانيد در مکاتبات بعدي از ما بخواهيد) با آرزوي سعادت و خوشبختی در زندگی مشترک برای شما محمد صادق آقاجانی

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#مراسم ازدواج