چگونه اقدام کنم؟


سؤال :

آياكسي رو كه واسه ازدواج مي خواي بايد بهش خودت بگي يا ديگران من 18 سالمه و اون 19 سال لطفا من را در این زمینه راهنمایی کنید. با تشکر


جواب :

همانگونه كه شما هم به خوبي مي دانيد، ازدواج بزرگترين و مهم ترين اتفاق در زندگي هر انسان است. موفقيت يا شكست در آن، در سرنوشت هر يك از زن و مرد اثري ژرف و تعيين كننده بر جاي مي نهد و چه بسا اصلي‏ترين و برجسته‏ترين خطوط سير زندگي ايشان را رقم مي زند. پيوند ازدواج ميثاقي است كه دامنه آن مي تواند تا جهان آخرت گسترده باشد، به شرطي كه بر اساس دستور خدا و همراه با تفكر و دورانديشي باشد. بر اساس فرهنگ دينى و ايرانى ما، والدين تأثيري عميق و مهم دارند؛ زيرا بعد از تشكيل خانواده، پشتوانه و حامي خانواده تازه شكل گرفته محسوب مى‏شوند؛ لذا همراهى نكردن آنها با زوجين شكستي براي آن دو محسوب مي شود. حال با عنايت به اين جايگاه برجسته والدين و وابستگى روحى و عاطفى فرزندان در تمام سنين به والدين پس موافقت والدين يك عنصر ضرورى در ازدواج موفق است و چه بسا شرط انجام يك ازدواج موفق، رضايت و همراهى مستمر والدين با فرزندان است. فرزندان ايرانى و مسلمان، با وجود فراهم بودن تمام شرايط يك ازدواج موفق، چون رضايت والدين را به همراه خود ندارند، كمتر مى‏توانند يك زندگى شيرين و همراه با پيشرفتى را پيش روى داشته باشند. ازدواج كردن- بدون توجه به عوامل ديگر مرتبط با آن- خود به خود همراه با دل نگرانى و اضطراب است و به واسطه مبهم بودن آينده آن و ناآشنا بودن دو طرف براى همديگر، عملى رازآلود و معماگونه است. پس با تكيه بر جايگاه والدين در خانواده‏هاى مسلمان ايرانى و از ديدگاه روان‏شناختى، جلب رضايت آنان در ازدواج يك ضرورت بى‏ترديد است و حضور اين عامل، موجب دلگرمى جوانان به ازدواج و برخوردارى آنها از اطمينان به خود و جرأت به عمل و آرامش و سكون مى‏گردد. همچنين راه بهره‏مندى از پشتوانه‏اى محكم و تجارب آنها و دلسوزى و نيك‏انديشى آنان را هموار مى‏كند و خرمنى از خوبى‏ها و علم، دانش، تجربه و مصلحت‏انديشى دلسوزانه و حتى‏پشتوانه اقتصادى فراروى دو جوان نيازمند مى‏گذارد. پرسشگر محترم، همۀ اين مقدمه را عرض كردم تا بر اين نكته تاكيد كنم كه رضايت والدين هردوي شما براي تشكيل يك كانون آرامشبخش و سالم، لازم است. همانگونه كه مي دانيد، حضور والدين بويژه مادر در مراسم خواستگاري و ساير مراحل ازدواج و همراهي او در ادامه زندگي مشترك، نقش بسزايي در موفقيت و بركت آن خواهد داشت. لذا در گام اول توصيه مي شود با رفتاري مناسب و توأم با احترام اين موضوع را با مادرتان در ميان بگذاريد و به صورت سنتي كه هم مورد قبول شرع است هم عرف اقدام كنيد. مذاكره مستقيم و بدون اطلاع خانواده دختر و پسر مطلوب عرف و در اكثر موارد مورد پسند شرع و عقل نيست و به جاى اين كه زوج جوان را به حقيقت برساند، مايه انحراف و مشكلات ديگر مى‏شود. ضمنا اگر دختر مورد نظر دختر خوبي باشد از بيان مستقيم و خواستگاري بي واسطه ناراحت ميشود و اين را به حساب ضعف ديني شما مي گذارد. زهرا محمدی

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#شیوه خواستگاری