درخواست خواستگار برای گفتگو، قبل از اقدام رسمی


سؤال :

با سلام من دختري 21 ساله هستم. سوالم اين است كه اگر پسري به دختري بگويد من مي خواهم به خواستگاري بيايم ولي اگر مي شود يك جلسه بيرون با هم صحبت كنيم تا ببينيم اتفاق نظر داريم كه خانواده ها دخالت كنند، رفتن سر اين قرار، اشکال دارد؟ من چند بار برايم چنین چيزي پيش آمده ولي از ترس گناهش نرفتم. البته الان فرد خواستگاري هم مد نظرم نيست. راهنمایی کنید.


جواب :

پرسشگر گرامی؛ يكي از راه هاي تحقيق و آشنايي هر يك از دختر و پسر از همديگر گفتگوي مستقيم قبل از ازدواج است ولي شرط اساسي و مهم آن است كه اين گفتگو با هماهنگي خانواده ها و اطلاع و اشراف کامل آنها بايد صورت گيرد نه آن كه مخفيانه و بدون اطلاع والدين دو طرف باشد و معمولا هم رسم بر آن است پس از خواستگاري رسمي توسط خانواده از دختر خانم، پسر با خانواده دختر قراري مي گذارند و در يك فضاي آرام و بدون هرگونه شائبه اي، دختر و پسر با يكديگر صحبت مي كنند. اگر چنين باشد خانواده ها و والدين دختر و پسر با آن مخالفتي ندارند. گفتني است مخالفت خانواده مربوط به آنجايي است كه پسر و دختر بدون اطلاع والدين و در فضاي پنهاني و به بهانه آشنايي با يكديگر به ارتباط و مراوده مي پردازند و چون احتمال لغزش و يا تصميم گيري هايي كه به صلاح هيچ يك از دو طرف نيست، وجود دارد، خانواده ها با آن موافق نيستند. البته ما ارتباط مستقيم جهت شناخت را كاملا نفي نمي كنيم، ولي آن را به عنوان اولين و اصلي ترين شيوه آسيب زا مي دانيم والا در مراحل بعدي بايد زیر نظر خانواده ها ارتباط داشت (ارتباط شرعی و با رعایت کامل مسائل مربوط به محرم و نامحرم) تا شناخت كامل شود و برخي از اوصاف را جز از طريق ارتباط نمي توان احراز نمود. بنابراين، توصيه اكيد ما اين است كه : صحبت كردن با اطلاع خانوده ها باعث شناخت خواهد شد و اين نكته كه بايد طرفين قبل از ازدواج از يكديگر شناخت داشته باشند عقيده درستی است، اما اين شناخت بايد از راه مناسب و قابل اعتماد بدست آيد. بي ترديد صحبت مستقيم آنهم در تنهايي و خلوت راه صحيح و مناسبي براي تحصيل شناخت نيست. تجربه نشان داده است كه صحبت كردن در تنهايي، معلومات و اطلاعات صحيح، كامل و بجايي را به دست نمي دهد، لذا اين شيوه كمتر راه گشا بوده و در برخي از موارد به واسطه تحت تأثير قرار گرفتن حقيقت و غلبه احساسات و عواطف بر واقعيت طلبي، موجب زيان هايي شده است. در پايان توصيه مي شود جهت اطلاعات بيشتر و دقيق تر و تصميم گيري واقع بينانه تر براي مهمترين تصميم دوران زندگي و نقطه عطف عمر خود بهتر است در اين زمينه هم تفكر و مطالعه بيشتري داشته باشيد و هم با خانواده محترمتان به گفتگو و مشورت بپردازيد و هم از نظرات مشورتي افراد با تجربه و مشاورین مورد اعتماد استفاده نمايید. بنابراين براي چنين امر مهم و سرنوشت سازي بايد از ملاك ها و معيارهاي ازدواج در گزينش همسر و شريك آينده زندگي آگاهي كافي پيدا نمود و سپس با تحقيق و تفحص از وجود آن ملاك ها در فرد مورد نظر مطمئن شد و از كانال هاي اطلاعاتي مختلف نيز بهره برد. نكته بسيار مهم در پاسخ به سوال شما که باید به آن توجه کنید این است که اگر گفتگوي شما به نتيجه رسيد و با ايشان ازدواج كرديد، اين مساله مي تواند نقطه ضعفي در زندگي مشتركتان به شمار بيايد زيرا شما بدون اطلاع خانواده با پسري در مورد ازدواج گفتگو كرده ايد واين مساله براي يك دختر پسنديده نمي باشد واگر اين گفتگو به ازدواج منجر نشود باز به ضرر شما تمام مي شود چرا كه افشاء شدن ارتباط خودسرانه با پسري، روابط شما با همسر آینده تان را دچار تنش خواهد كرد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#گفتگوی جلسه خواستگاری