مطرح کردن عیب ظاهری در جلسه خواستگاری


سؤال :

من دختري در آستانه ازدواج هستم دست من از روي بازو تا پايين تر از آرنج با آب جوش سوخته است خيلي صحنه وحشتناكي نيست شايد چون من 19 ساله كه به وجودش عادت كردم ولي خب به هر حال سوختگيه، آيا باید این موضوع رو به خواستگارم بگم و آیا من مي تونم دستم رو به خواستگارم در مرحله آخر كه همه چيز قطعي شد نشون بدم؟ آيا براي اين كار اجازه پدرم هم لازمه؟ بنده مقلد آیت الله بهجت هستم. راهنمایی کنید.


جواب :

پرسشگر گرامی؛ اگر مواضع سوخته شده تأثيري در ويژگي ها و خصوصيات ظاهري و جسمی شما نگذاشته و نمايان نيست و به گونه اي است كه در میان عموم يك نقص جسماني و يا زشتي ظاهري تلقي نمي شود، لزومي ندارد به اطلاع خواستگار برسانيد. البته اگر خواستگار سؤالي در اين زمينه به طور خاص مطرح كرد صداقت ايجاب مي كند كم و كيف آن را به او اطلاع دهید تا هم صداقت شما به اثبات رسد و هم خواستگار با بينش كافي تصميم بگيرد. اما اگر مواضع سوخته شده نمايان است و يا سوختگی به گونه اي است كه در خصوصيات ظاهري و جسمی شما تأثير منفي ايجاد كرده و باعث زشتی شده است، باید به خواستگار گفته شود تا بعدا متهم به پنهان کاری نشوید و و موجب كدورت و ایجاد مشکل در زندگی نشود. ضمنا بهتر است پس از گفتگوهاي اوليه كه توسط خانواده خواستگار انجام مي گيرد و تا حدودي به توافق رسيده اند و همچنین در آخرین گفتگوهای شما با خواستگارتان، بيان شود (در جلسات اولیه گفتگو به موضوعات اساسی و مهم بپردازید و در صورت به توافق رسیدن، در جلسه آخر گفتگویتان، این موضوع را مطرح نمایید). اما از نظر فقهي (بر اساس نظر مرجع تقلیدتان) : نگاه كردن مرد به صورت زني كه مي خواهد با او ازدواج كند جايز است به شرط آن كه بداند مانع شرعي از ازدواج با او نيست و احتمال هم بدهد كه زن ازدواج را قبول مي كند و احتمال بدهد كه با اين نگاه كردن اطلاع تازه اي پيدا مي كند و با اين شرايط نگاه كردن فقط براي اين مرد جايز است، اگرچه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از عقد، مستحب نیز هست و اجازه زن هم در آن لازم نیست، و بنابر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است. و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد نگاه کند. اجازه پدر دختر هم در آن لازم نيست؛ بنابراين با شرايطي كه گفته شد آن مرد مي تواند اگر قصد ازدواج جدي با شما را دارد آن قسمت از بدنتان را ببيند (بدون قصد لذت) تا بعدا موجب نزاع نشود و در اين كار گناهي متوجه شما نيست. البته اگر آن مرد راضي باشد كه مادر و خواهرش آن قسمت از بدن شما را ببينند و براي او تعريف كنند اين كار بهتر است.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#گفتگوی جلسه خواستگاری